Algemeen beheerder

From LOKO Kennisdatabank
 1. We spreken hier duidelijk over algemeen beheer en niet enkel over financieel beheer. Welke subdelen zie jij allemaal in het beheersmandaat? Leg uit waarom en hoe je het ‘algemeen’ deel wilt invullen. Waar leg je de nadruk op?
 2. Hoe moet volgens jou de staf aangestuurd worden? Wat is de ideale manier en afweging tussen zelfstandigheid en begeleiding? Wat is je band met de ondervoorzitter hierin?
 3. LOKO verhuisde een jaar geleden opnieuw naar ‘s Meiers. Hoe wil je ervoor zorgen dat alle partijen (LOKO, Stura, Veto, OKeR, Studentenraad UCLL - Regio Leuven, stafmedewerkers, kotbewoners…) harmonieus samenleven op ‘s Meiers? Geef enkele mogelijke problemen die je verwacht en hoe zou je die oplossen?
 4. Vorig jaar werd er voor het eerst gebruik gemaakt van een begrotingsprioritiseringsnota en een Thematafel Herbegroting om de AV meer inspraak te geven in de begroting. Wat vond je hiervan, en plan je ze zelf opnieuw te gebruiken?
 5. Hoe moet LOKO de (financiële) werking van erkende verenigingen en kringen ondersteunen? Bij wie leg je prioriteit? Op welke vlakken biedt LOKO nu al ondersteuning? En op welke vlakken zie je nog groeimogelijkheden voor LOKO om kringen en vrije verenigingen meer/beter te ondersteunen
 6. Schets kort maar begrijpelijk de financieel-juridische structuur van LOKO. Hoe kan je deze optimaliseren en transparanter maken?
 7. Enkele jaren geleden is het mandaat “bedrijvenrelaties” in het leven geroepen. Hoe moet deze functie volgens jou te werk gaan en wat is de houding van de Algemeen Beheerder ten opzichte van deze functie? Moet LOKO zich volgens jou laten sponsoren? En op welke manier?
 8. Er is zonder je erbij te betrekken een grote uitgave gedaan die niet inbegroot stond. Hoe ga je hiermee om?
 9. Leg uit welke verschillende geldstromen er naar en binnen LOKO zijn.
 10. Leg uit wat jouw rol is binnen de subsidiecommissie en welke soorten subsidies er zijn.
 11. Als Algemeen Beheerder ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting van LOKO. Wat zal jouw plan van aanpak hiervoor zijn?
 12. Hoe zie je als Algemeen Beheerder de verhouding met de Raad van Bestuur van LOKO en welke rol zie je weggelegd voor deze vergadering? Welke dossiers zijn volgens jou prioritair op dat niveau? Zou je hier nog een dossier aan toevoegen?
 13. Je werkt op veel domeinen samen met de ondervoorzitter en coördinator O&D (subsidies stroomt over in geldzaken, personeelsbeleid naar personeelsadministratie, uitleendienstbeleid naar uitleendienstaankopen...) Hoe zie je de samenwerking met die twee en hoe zie je de rolverdeling binnen die domeinen?
 14. Sinds drie jaar is er terug een mandataris IT. Hoe zie jij deze functie evolueren naar de toekomst toe? Wat vind je de verhouding van de mandataris IT tot ULYSSIS? En hoe zie je de samenwerking tussen jou en deze mandataris? Wat wil je in dit mandaat bereiken?
 15. Vanaf volgend jaar is er een coördinator O&D. Wat vind jij daarvan? Schets de impact op jouw mandaat, op het DaBu en op de Subsidiecommissie.
 16. Casus: Er loopt iets mis bij de druk van de nieuwe codex! Hierdoor is de druk (ter waarde van 60.000 euro) niet volledig naar wens van de AV. Wat doe je?
 17. Casus: Je komt aan in het beheer en de kluis is verdwenen (zonder sporen van inbraak). Wat doe je?
 18. Casus: Volgens de regels van de kunst, heeft Sport netjes een begroting opgesteld voor de SOTS. Je keurt deze ook goed met hen. Echter, merk je tijdens het evenement een heel aantal dingen op die je je niet herinnert gezien te hebben in de begroting. Je bent ook zeker dat BR hier niks mee te maken heeft. Je gaat verhaal halen bij de coördinator en die antwoordt nogal bruusk: JA HOW SEG NU NIET HE [insert naam opkomend algemeen beheerder[. Hoe ga je om met deze situatie?
 19. Casus: LOKO moet 8% besparen. Hoe pak je dat aan? Welke kosten beperk je prioritair en welke laat je onaangeroerd?