Alma

From LOKO Kennisdatabank
  1. Leg uit wat de SLA bij Alma inhoudt en hoe die past in de vormgeving van het nieuwe business model van Alma.
  2. Welke mogelijkheden zie je tot samenwerking met andere LOKO mandaten?
  3. Op welke vlakken zie je verbeterpunten bij Alma en waar is Alma in jouw ogen de laatste tijd al sterk vooruit gegaan?
  4. Het verhuur van de ruimtes van Alma wordt niet als optimaal ervaren. Wat zie jij als de voornaamste problematieken en hoe plan je deze aan te pakken?
  5. Leg kort uit wat de voornaamste geldstromen van Alma zijn en hoe deze invloed (kunnen) hebben op de prijzen in de restaurants/foodcorners.
  6. Alma staat open voor en wil graag meer contact met de kringen. Welke kansen zie jij voor de werking van Alma en van de kringen te verbeteren in een samenwerking? Welke stappen zet je als mandataris Alma om deze samenwerking te faciliteren?
  7. Casus: Je wordt op een namiddag gebeld door de algemeen directeur van Alma met de mededeling dat een kring het te bont gemaakt heeft op een fuif in Alma 2 en dat Alma overweegt om hen niet meer toe te laten Alma te gebruiken als TD-/cantuslocatie. Welke stappen onderneem je?
  8. Casus: Er komt een dossier rond veganistische maaltijden. Iedereen is laaiend enthousiast maar aan deze optie hangt een stevig prijskaartje. Hoe kom je tot zo een gedragen mogelijk studentenstandpunt met argumenten om een goede vertegenwoordiging te voorzien?
  9. Casus: Op het bestuursorgaan van Alma komt er een discussie naar voren om de openingsuren van Alma sterk te reduceren. Voortaan zijn Alma 1, 3 en GHB enkel ’s middags open en zal Alma 2 volledig sluiten. Wat doe je als LOKO-mandataris en welke argumenten gebruik je voor/tegen?
  10. Casus: Alma maakt budgetten vrij om voor acties/promoties te doen om meer studenten te lokken en vraagt om jouw input. Hoe bepaal je of een voorstel vanuit Alma het gewenste effect zal hebben?