Bedrijvenrelaties

From LOKO Kennisdatabank
  1. Hoe wil je kringen helpen hun bedrijvenrelaties te professionaliseren?
  2. Vaak geven bedrijven liever product/diensten dan geld. Wanneer kan dit en wanneer geef je de voorkeur aan geld?
  3. Welke focus op korte termijn en op lange termijn zou jij willen leggen binnen de functie?
  4. Wat PR betreft is de 24 urenloop een van LOKO’s grootste events. Noem een bedrijf dat je actief zou willen aanspreken om hier een stand te hebben en leg uit waarom. Hoe zou je dit aanpakken?
  5. Welke kwaliteiten heb je nodig om een goede mandataris bedrijvenrelaties te zijn? Bezit je die al in jouw ogen en waar liggen eventueel nog groeimogelijkheden voor jou?
  6. Het mandaat Bedrijvenrelaties bestaat nog niet zo lang. Voordien werd sponsorwerving per evenement bekeken door de betrokken afdeling. Hoe zie jij de samenwerking met de verschillende afdelingen omtrent sponsorwerving?
  7. Wat zijn de voor- en nadelen van contracten afsluiten/deals aangaan met bedrijven voor meer dan een jaar?
  8. Schets kort de pijnpunten van de huidige werking van LOKO BR en leg uit hoe jij dat wil aanpakken
  9. Casus: Je maakt afspraken met Cultuur over een samenwerking met een bedrijf op Ithaka. Twee dagen voor het evenement begint, vertelt Cultuur je dat ze het bedrijf niet meer willen op Ithaka. ‘Kapitalisme hoort niet thuis op Ithaka’. Uit een vorige ervaring met het bedrijf in kwestie weet je dat ze hier echt niet mee gaan kunnen lachen. Hoe ga je om met deze situatie?
  10. Casus: Een bedrijf levert 3 banners aan om op te hangen op de 24 urenloop. De donderdag na het event stuur je Sport een berichtje om te vragen waar de banners zijn, want het bedrijf wil ze komen ophalen. Sport geeft aan dat ze er eentje gevonden hebben, maar ook niet op de hoogte waren dat zij moesten instaan voor de sponsormaterials. Hoe ga je om met de situatie?