Bedrijvenrelaties

From LOKO Kennisdatabank
  1. Hoe wil je kringen helpen hun bedrijvenrelaties te professionaliseren?
  2. Vaak geven bedrijven liever product/diensten dan geld. Wanneer kan dit en wanneer geef je de voorkeur aan geld?
  3. Welk evenement van LOKO dat momenteel nog geen sponsorwerving doet, kan hier volgens jou voor in aanmerking komen en waarom?
  4. Welke focus op korte termijn en op lange termijn zou jij willen leggen binnen de functie?
  5. Wat PR betreft is de 24 urenloop een van LOKO’s grootste events. Noem een bedrijf dat je actief zou willen aanspreken om hier een stand te hebben en leg uit waarom. Hoe zou je dit aanpakken?
  6. Casus: Voor SOS Blok ging je een samenwerking aan met een bepaalde sponsor, maar die komt zijn belofte niet na, waardoor je winactie voor de studenten in het water valt. Welke stappen onderneem je indien een sponsor tijdens/na een event zijn verplichtingen niet nakomt?
  7. Welke kwaliteiten heb je nodig om een goede mandataris bedrijvenrelaties te zijn? Bezit je die al in jouw ogen en waar liggen eventueel nog groeimogelijkheden voor jou?
  8. Het mandaat Bedrijvenrelaties bestaat nog niet zo lang. Voordien werd sponsorwerving per evenement bekeken door de betrokken afdeling. Hoe zie jij de samenwerking met de verschillende afdelingen omtrent sponsorwerving?
  9. Wat zijn de voor- en nadelen van contracten afsluiten/deals aangaan met bedrijven voor meer dan een jaar?
  10. Schets kort de pijnpunten van de huidige werking van LOKO BR en leg uit hoe jij dat wil aanpakken