Belastingen en juridische omkadering van vzw's

From LOKO Kennisdatabank

Heb je vragen in verband met belastingen of verzekeringen voor je vereniging? Je kan steeds contact opnemen met beheer@loko.be, zodat we je via mail of aan de hand van een afspraak verder kunnen helpen.

Als je graag eens nagaat hoe het juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van je vereniging er uit moet zien, kan je ook steeds deze powerpoint raadplegen, die tijdens het studentencongres van 2018-2019 werd gebruikt. Hierin is meer informatie terug te vinden over onder andere bestuurdersaansprakelijkheid, boekhoudkundige verplichtingen, het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vzw en vrijwilligersbeleid.