Coördinator Communicatie

From LOKO Kennisdatabank
  1. Hoe behoud je het overzicht over de communicatie van LOKO en bewaak je de grens tussen voldoende berichtgeving en opdringerigheid?
  2. Welke rol plan je te spelen in de communicatie van LOKO evenementen zoals de 24 urenloop, Think Abroad of Ithaka? Hoe zorg je voor communicatie waarbij elk evenement evenveel promotie krijgt zonder de kanalen te veel te belasten?
  3. Hoe zorg je ervoor dat vertegenwoordigingsnieuws en standpunten van de AV, naast communicatie over evenementen en campagnes, gewone studenten bereiken? Geef een voorbeeld van een dossier waarover je zou willen communiceren.
  4. Wat is volgens jou het voornaamste werkpunt van de communicatietak van LOKO?
  5. Wat zijn volgend jaar jouw voornaamste activiteiten en taken? Welke daarvan kunnen door andere vrijwilligers worden ingevuld?
  6. Hoe denk je de kringen actiever bij LOKO of bij jouw team te betrekken?
  7. LOKO beheert, naast de algemene LOKO-website, nog een groot aantal andere domeinnamen en websites voor afzonderlijke campagnes of evenementen. Hebben deze websites anno 2022 nog nut? Hoe plan je deze tactisch te gebruiken? Hoe bewaar je het overzicht zodat studenten door de bomen het bos nog zien?
  8. Je ziet een artikel verschijnen over alcoholmisbruik. Verschillende presides hebben hier reeds op gereageerd in de pers. Hoe zie jij je rol in deze situatie en hoe verhoud je je tot de voorzitter?
  9. LOKO speelt een belangrijke rol als middenveldorganisatie. Dit impliceert dat je vaak in aanraking komt met journalisten. Welke rol zie je jezelf opnemen in de perscommunicatie van LOKO?
  10. Als coördinator communicatie ben je verantwoordelijk voor een groot deel van de uitgaande informatie vanuit LOKO. Een vaak voorkomende valkuil is echter de interne aanlevering van de nodige informatie vanuit de verschillende takkennaar LOKO Communicatie toe. Als die pas laat en/of onvolledig tot bij jou en je team geraakt, verhoogt dat de werkdruk. Hoe plan je hiermee rekening te houden? Welke afspraken maak je met de andere takken en hoe wil je ervoor zorgen dat je stafmedewerker en team voldoende tijd hebben om een communicatieplan uit te werken?