Coördinator Cultuur

From LOKO Kennisdatabank
 1. Wat zou je veranderd willen zien in het cultuurbeleid van de KU Leuven (in Leuven)?
 2. Welke vertegenwoordigingsmandaten zal jij zelf invullen en welk mandaat daarbinnen denk je dat het belangrijkste is?
 3. Welke vertegenwoordigingsmandaten zullen je mandatarissen invullen en hoe verzeker je een goede terugkoppeling van informatie?
 4. Zie je nog opportuniteiten om de cultuurvertegenwoordiging van LOKO op een relevante manier uit te breiden?
 5. Het was een zwaar jaar voor de cultuursector, waardoor de partnerrelaties tussen LOKO Cultuur en bv. Cas-co, M Museum, enz. niet tot volle bloei kwamen. Ben je van plan deze relaties weer te bestendigen volgend jaar en zo ja, op welke manier ga je te werk?
 6. Wat is je mening over shiften voor de kringen op cultuuractiviteiten (en meer specifiek op Ithaka)?
 7. Zie je nog opportuniteiten binnen de evenementen van LOKO Cultuur?
 8. Hoe zorg je ervoor dat je het culturele landschap in Leuven voor studenten aantrekkelijk kan maken en hoe houd je het zo?
 9. Als coördinator Cultuur heb je de leiding over een team van enkele mandatarissen. Hoe zie jij je rol ten opzichte van dit team? In hoeverre stuur je hen aan of laat je hen heel vrij? Hoe motiveer je hen?
 10. Als coördinator Cultuur stuur je een jobstudent aan. Dit is een betaalde medewerker en hem/haar aansturen verschilt sterk van het aansturen van een vrijwilliger. Hoe zie je jouw samenwerking met deze stafmedewerker, de taakverdeling en hoe plan je deze aan te sturen en op te volgen?
 11. Hoe vul je de werkvergadering cultuur zinvol in?
 12. Hoe probeer je studenten bewust te maken van de vertegenwoordigingsrol van LOKO Cultuur en de impact die zij kan hebben bij de stad en KU Leuven?
 13. Licht je visie op Ithaka toe: wat neem je mee uit de voorbije editie, zou je met een thema werken, duurt het opnieuw een week, op welke kunstdisciplines focus je en welke doelgroepen wil je bereiken?
 14. Welke drie pijlers zijn er in academiejaar 2018-2019 voor Ithaka geformuleerd? Ben jij het hiermee eens?
 15. Welke verantwoordelijkheden zullen mandatarissen (en projectmedewerkers) krijgen bij evenementen? Welke rol neem je zelf op?
 16. Hoe zou je de volgende editie van het IFTf (nog) sterker ondersteunen?
 17. Als coördinator Cultuur stuur je de projectverantwoordelijken bij IFTf aan. Hoe verdeel je de verantwoordelijkheden?
 18. Casus: Na een lange zoektocht en overleg met zowel de Stad als de KU Leuven vind je geen leegstaande locatie voor Ithaka #30, hoe los je dit op?
 19. Casus: Eén van de kunstenaars van Ithaka uit zijn/haar/hun frustraties over de organisatie tegen één van je projectmedewerkers. Hoe pak je dit aan?
 20. Casus: De samenwerking met de eigenaars van de locatie voor Ithaka verloopt niet vlot. Ze vragen om samen te zitten, en dreigen Ithaka stop te zetten tijdens die week, hoe pak je dit aan?
 21. Casus: Tijdens de week van Ithaka kom je aan op de locatie en zie je dat de deur naar één van de zalen plotseling op slot is. De bezoekers komen er over enkele minuten aan en je hebt de sleutel van deze deur niet. Hoe pak je dit aan?
 22. Casus: De BV die zou spreken op het Groot Dictee haakt een dag op voorhand af, wat doe je?