Coördinator Internationaal

From LOKO Kennisdatabank
 1. Als coördinator Internationaal heb je de leiding over een team van enkele mandatarissen. Hoe zie jij je rol ten opzichte van dit team? In hoeverre stuur je hen aan of laat je hen heel vrij?
 2. Als coördinator Internationaal beschik je over een stafmedewerker. Dit is een betaalde medewerker en hun aansturen verschilt sterk van het aansturen van een vrijwilliger. Hoe zie je jouw samenwerking met deze stafmedewerker, de taakverdeling en hoe plan je deze aan te sturen en op te volgen?
 3. Op de WM International zijn soms heel weinig mensen aanwezig. Hoe wil je meer mensen naar je WM lokken om aldus meer input te verkrijgen? Hoe wil je de betrokkenheid van de ISA’s bij LOKO vergroten?
 4. In het verleden is Think Abroad in een nieuw jasje gestoken om de doelstelling van Leuvensbreed evenement te bereiken. Vind jij dat Think Abroad deze doelstelling heeft behaald? Hoe zie jij Think Abroad in de toekomst nog verder groeien, heb je er concrete doelstellingen voor?
 5. Hoe zie jij de toekomst van LOKO International en hoe wil je tijdens jouw jaar als coördinator stappen richting deze toekomst nemen?
 6. The Hub in Pangaea is het nieuwe lokaal waar de WM’s doorgaan, dit is een networking space voor ISA’s en kringen. Hoewel het voor beide bedoeld is, wordt het minder gebruikt door kringen. Hoe zou jij The Hub aantrekkelijker maken voor de kringen?
 7. Hoe zorg je ervoor dat je stafmedewerker optimaal kan werken in dit gemeenschappelijk kantoor en hoe zie je zijn/haar rol in het kantoor van Pangaea?
 8. In het verleden is al gebleken dat directe input van de internationals zeer waardevol en interessant is voor de werking van LOKO International. Hoe zou je directe input van internationals verkrijgen en rond welke thema’s?
 9. In het verleden werd AFIS (Assembly for International Students) opgestart in samenwerking met Stura, om zo rechtstreekse input te verzamelen van internationale studenten. Hoe zie je de rol en de toekomst van deze klankbordgroep?
 10. Een internationale student zegt dat hij/zij graag vrijwilligerswerk zou doen tijdens het verblijf in België. Welk advies geef je de student?
 11. LOKO Internationaal heeft een belangrijk vertegenwoordigingsmandaat bij WSIS, de werkgroep die moet zorgen dat het leven van de internationale student in hun nieuwe stad zo vlot mogelijk en met zo weinig mogelijk drempels verloopt. In LOKO internationaal zitten jammer genoeg vaak geen internationale studenten. Hoe vertegenwoordig je zo goed mogelijk de stem van internationale studenten in deze werkgroep en hoe zorg je ervoor dat problemen die studenten hebben tot bij jouw team geraken?
 12. ESN Leuven is een andere organisatie die ook internationals in Leuven ontvangt met activiteiten die moeten dienen om hun elkaar te laten leren kennen en een leuke tijd in Leuven te hebben. Hoe zie jij de band tussen LOKO Internationaal en ESN Leuven?
 13. Casus: Een kring komt met volgende opmerking: “We voelden aan dat mededelingen binnen de WM niet altijd worden gecommuniceerd naar het volledige presidium van kringen waardoor de boodschap van LOKO International soms maar moeizaam wordt verspreid.” Hierdoor missen we de samenwerking van sommige kringen tijdens de WM’s en evenementen zoals Think Abroad. Hoe zou jij dit probleem oplossen?
 14. Casus: Bij de International Party in Alma 2 zijn alle tickets uitverkocht nog geen 10 minuten nadat de fuif officieel is gestart. Desalniettemin blijven vele internationals nog op de campus rondhangen of op plaatsen rondom de campus die eigenlijk afgesloten zijn, met de hoop om nog binnen te geraken. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, hoe los je dit op?
 15. Casus: Een kring belt/mailt je dat ze hun shiften niet opgevuld krijgen tijdens de international party. Echter gaat dit om een belangrijke shift die niet te missen is voor het goed verlopen en de veiligheid van het evenement. Hoe pak je dit aan?