Coördinator Ondersteuning en Diensten

From LOKO Kennisdatabank
 1. Ondersteuning van kringen & vrije verenigingen is één van de hoofdtaken van LOKO. Welke soorten van ondersteuning biedt LOKO aan hen? Hoe wil jij de kringen en vrije verenigingen zo goed mogelijk op de hoogte brengen van alles wat LOKO hen kan bieden?
 2. Je functie is nieuw volgend jaar. Hoe plan jij te innoveren en leg ons uit wat jij denkt dat je aan het eind van een werkingsjaar aan het doen bent. Wat zijn met andere woorden de aandachtspunten die zich op het einde van jouw mandaat zullen situeren?
 3. Wat zijn volgens jou de grootste werkpunten van de tak ondersteuning en diensten?
 4. Wat is je visie op vorming (zowel voor stafleden & mandatarissen als voor externen)?
 5. Welke soorten subsidies zijn er? Zijn er dingen die je graag zou willen aanpassen of toevoegen aan het subsidiereglement?
 6. De rol van LOKO verschoof bij de hervormingen in academiejaar 2015-2016 van “LOKO als organisator” naar “LOKO als ondersteuner”. Hoe wil jij graag invulling geven aan deze rol, wat zijn goede aspecten en waar zie je nog verbeterpunten?
 7. Waar zie jij de grootste mogelijkheden om het ondersteuningsaanbod van LOKO uit te breiden, gegeven dat er voldoende financiële middelen zouden zijn?
 8. Wat is jouw verhouding ten opzichte van de Algemeen Beheerder in de Subcom. Het durft al eens voorvallen dat deze verhouding doorheen het jaar vooral voor kringen en vrije verenigingen onduidelijk is en jullie vaak vragen buiten jullie bevoegdheid krijgen. Hoe ga je daarmee om?
 9. De kennisdatabank van LOKO, wat is dat, wat was dat, en wat wil jij dat het wordt?
 10. LOKO heeft traditioneel een sterkere band met de kringen dan met de vrije verenigingen. Echter hebben vrije verenigingen vaak meer nood aan ondersteuning omdat hun werking niet altijd zo geprofessionaliseerd is als die van de kringen en is het voor sommige studenten een heel laagdrempelige manier om in het verenigingsleven te komen. Welke rol zie jij er voor jou om vrije verenigingen beter te ondersteunen en een betere band met hen op te bouwen?
 11. Behalve Ondersteuning & Diensten heeft LOKO ook nog twee andere pijlers, namelijk Evenementen en Vertegenwoordiging. Zie jij voor jouw mandaat ook een rol in deze pijlers en zo ja, op welke manier?
 12. Casus: Een vereniging heeft moeite met het opstellen van een budget en het aanvragen van subsidies bij LOKO. Hoe los je dit best op?
 13. Casus: Een kring brengt een klein deel van de bekers die ze hadden uitgeleend niet terug. Ze hadden er 500 uitgeleend (1 doos), maar brengen er maar 492 terug. Ze krijgen hier een boete voor (je houdt dus een deel van de waarborg in). Je brengt de kring hiervan op de hoogte, maar die zijn absoluut niet tevreden. Een presidiumlid stuurt diezelfde avond een kwade mail en loopt nog voor je kon antwoorden de dag erna het kantoor binnen en vliegt uit tegen een stafmedewerker van LOKO. Een mandataris die toevallig op kantoor is, belt je om je in te lichten terwijl de actie aan het gebeuren is. Wat doe je?