Coördinator Sport

From LOKO Kennisdatabank
 1. Hoe zie je de banden met de Raad van Bestuur van het USC enerzijds en de FabeR anderzijds? Vind je dat daar wijzigingen doorgevoerd moeten worden?
 2. Hoe werk je enerzijds samen met jobstudenten en anderzijds met vrijwilligers en projectmedewerkers? Hoe zie je het staf- versus het vrijwilligersbeleid? Hoe moeten zij aangestuurd worden?
 3. Evenementen van LOKO Sport: vind je dat daar wijzigingen doorgevoerd moeten worden? Is er nog ruimte voor een extra evenement? (Eventueel in Leuven centrum?)
 4. Hoe wil je projectmedewerkers betrekken bij de organisatie van de 24 urenloop en SotS?
 5. 24 urenloop: Hoe ga je ervoor zorgen dat (in het bijzonder kleine) kringen en verenigingen zich aangesproken voelen om deel te nemen aan het evenement? Het gaat niet zo zeer over het motiveren voor shiften, maar om hen te betrekken bij het organisatieproces.
 6. Hoe evalueer je de editie van de 24 urenloop van vorig jaar. Wat wil je behouden van de veranderingen? Wat wil je anders zien.
 7. Wat is jouw mening over het huidige investeringsbeleid van het USC? Zal dit op termijn een meerwaarde zijn voor de modale Leuvense student?
 8. Welke verbeteringen kan je nog bedenken voor LOKO Sport?
 9. Hoe evalueer je de samenwerking met verenigingen als TSD en ULYSSIS? Welke accenten wil je leggen? Waar zie je ruimte voor verbetering?
 10. Naast het organiseren van sportevenementen heb je als coördinator ook een vertegenwoordigingstaak. Wat zijn volgens jou de belangrijkste zaken op vertegenwoordigingsvlak momenteel?
 11. De Survival of the Student is terug van (niet echt) weg geweest. Zie je nog verbeteringen voor het evenement?
 12. Het kantoor van LOKO Sport heeft een veelvoudige centrale rol, zowel binnen de werking van LOKO Sport als binnen Gebouw De Nayer. Wat moet het kantoor volgens jou betekenen voor de medewerkers van LOKO Sport langs de ene kant en de algemene student langs de andere kant?
 13. Door COVID-19 is er een gat ontstaan in de gewoontes van werken dat na 2 jaar nog altijd voelbaar is en nu is het ideale moment om nieuwe gewoontes te kweken. Wat zijn dingen die je zeker wilt verbeteren binnen LOKO Sport/LOKO in het algemeen?
 14. Casus: Op de werkvergaderingen na de 24 urenloop zijn, behalve die van de grotere kringen, nauwelijks sportverantwoordelijken aanwezig. Hoe pak je dit aan en hoe verliepen de pogingen om WV’s op verplaatsing te houden tot nu toe? Wat is de rol van de werkvergadering en hoe vul je de bijeenkomsten zinvol in?
 15. Casus: Je ontdekt dat er binnen twee jaar een nieuwe sporthal komt waar niet alle studenten toegang toe zullen krijgen. Hoe reageer je hierop? Wie spreek je aan en hoe ga je te werk?
 16. Casus: Het USC en Faber laten niet meer toe dat je de 24 urenloop rondom de atletiekpiste organiseert. Hoe reageer je hier op? Zie je alternatieve routes/locaties?