Coördinator Sport

From LOKO Kennisdatabank
 1. Hoe zie je de banden met de Raad van Bestuur van het USC enerzijds en de FabeR anderzijds? Vind je dat daar wijzigingen doorgevoerd moeten worden?
 2. Hoe werk je enerzijds samen met stafmedewerkers en anderzijds met vrijwilligers en projectmedewerkers? Hoe zie je het staf- versus het vrijwilligersbeleid? Hoe moeten zij aangestuurd worden?
 3. Evenementen van LOKO Sport: vind je dat daar wijzigingen doorgevoerd moeten worden?
 4. Hoe wil je projectmedewerkers betrekken bij de organisatie van de 24 urenloop en SotS?
 5. 24 urenloop: Hoe ga je ervoor zorgen dat (in het bijzonder kleine) kringen en verenigingen zich aangesproken voelen om deel te nemen aan het evenement? Het gaat niet zo zeer over het motiveren voor shiften, maar om hen te betrekken bij het organisatieproces.
 6. In 2019 vond de eerste editie van de R.A.C. Race plaats. Gezien de gemengde feedback van de WV, hoe zie je de toekomst van dit evenement?
 7. Wat is jouw mening over het huidige investeringsbeleid van het USC? Zal dit op termijn een meerwaarde zijn voor de modale Leuvense student?
 8. Welke verbeteringen kan je nog bedenken voor LOKO Sport?
 9. Op de werkvergaderingen na de 24 urenloop zijn, behalve die van de grotere kringen, nauwelijks sportverantwoordelijken aanwezig. Hoe pak je dit aan en hoe verliepen de pogingen om WV’s op verplaatsing te houden tot nu toe? Wat is de rol van de werkvergadering en hoe vul je de bijeenkomsten zinvol in?
 10. Casus: Je ontdekt dat er binnen twee jaar een nieuwe sporthal komt waar niet alle studenten toegang toe zullen krijgen. Hoe reageer je hierop? Wie spreek je aan en hoe ga je te werk?
 11. Hoe evalueer je de samenwerking met verenigingen als TSD en ULYSSIS? Welke accenten wil je leggen? Waar zie je ruimte voor verbetering?
 12. Naast het organiseren van sportevenementen heb je als coördinator ook een vertegenwoordigingstaak. Wat zijn volgens jou de belangrijkste zaken op vertegenwoordigingsvlak momenteel?