Contactpunt Religie en Levensbeschouwing

From LOKO Kennisdatabank

De KU Leuven heeft een specifiek contactpunt waar je terecht kunt indien je met een vraag zit over je religieuze of levensbeschouwelijke beleving aan de KU Leuven en in Leuven. Voor algemene informatie kun je op ieder moment terecht bij het contactpunt. Heb je een specifieke vraag met betrekking tot het verplaatsen van een (deel)examen dat deel uitmaakt van de evaluatie? Meld je dan tegen de deadline van het invullen van het ISP aan bij het Contactpunt. Na je definitieve inschrijving kun je je nog wenden tot je eigen examenombuds, maar een vraag voor verplaatsing van een examen voor dat academiejaar kan dan niet worden gegarandeerd.

Wat kan het contactpunt voor jou betekenen?

Je kan er alle vragen stellen met betrekking tot:

  • Leren (onderwijs) en jouw studentenleven (huisvesting, gebeds- en bezinningsruimten,…) (en indien nodig een gepaste doorverwijzing krijgen).
  • Advies voor het wel of niet verplaatsen van een (deel)examen omwille van een religieuze feestdag en/of rustdag.
  • Toelichting over het beleid van de KU Leuven m.b.t. religie en levensbeschouwing.

Voor meer info: http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/reldiv/contactpunt.