Cultuur

From LOKO Kennisdatabank
 1. Wat gaat jouw bijdrage zijn bij de evenementen van LOKO Cultuur?
 2. Waar moet de nadruk op liggen binnen LOKO (Cultuur): evenementen, vertegenwoordiging of ondersteuning van de kringen?
 3. Wat doet de Dienst Cultuur van de KU Leuven en hoe zie je de samenwerking met hen?
 4. Welke accenten zou je leggen bij de ontwikkeling van het kunstenfestival Ithaka?
 5. Welke doelgroepen dienen de evenementen van LOKO Cultuur volgens jou te bereiken, en hoe zou je dit realiseren?
 6. Is STUK nog studentgericht genoeg in jouw ogen? Welke argumenten neem je hierbij in beschouwing? Hoe zou LOKO Cultuur dit nog kunnen versterken of onderhouden? -> niet voor academiejaar 2023-2024
 7. Hoe zie je de samenwerking met STUK? Welke acties zal je ondernemen om de mening van de studenten te vertegenwoordigen en STUK studentgericht te houden?
 8. Zie je nog mogelijke verbeteringen in de werking van de Cultuurkaart? Wat vind je van de prijs-kwaliteitsverhouding?
 9. Casus: De BV die zou spreken op het Groot Dictee haakt een dag op voorhand af, wat doe je?
 10. Casus: Een kunstenaar van Ithaka doet tegen jou zijn beklag over de onprofessionele organisatie. Wat doe je?
 11. Casus: Tijdens de week van Ithaka kom je aan op de locatie en zie je dat de deur naar één van de zalen plotseling op slot is. De bezoekers komen er over enkele minuten aan en je hebt de sleutel van deze deur niet. Wat doe je?