Cultuur

From LOKO Kennisdatabank
  1. Wat gaat jouw bijdrage zijn bij de evenementen van LOKO Cultuur?
  2. Waar moet de nadruk op liggen binnen LOKO (Cultuur): evenementen, vertegenwoordiging of ondersteuning van de kringen?
  3. Zie jij nog mogelijke verbeteringen in de werking van de Dienst Cultuur van de KU Leuven?
  4. Welke accenten zou je leggen bij de ontwikkeling van het kunstenfestival Ithaka?
  5. Welke doelgroepen dienen de evenementen van LOKO Cultuur volgens jou te bereiken, en hoe zou je dit realiseren?
  6. Is STUK nog studentgericht genoeg in jouw ogen? Welke argumenten neem je hierbij in beschouwing? Hoe zou LOKO Cultuur dit nog kunnen versterken of onderhouden?
  7. Zie je nog mogelijke verbeteringen in de werking van de Cultuurkaart? Wat vind je van de prijs-kwaliteitsverhouding?
  8. Casus: De BV die zou spreken op het Groot Dictee haakt een dag op voorhand af, wat doe je?
  9. Casus: Een kunstenaar van Ithaka doet tegen jou zijn beklag over de onprofessionele organisatie. Wat doe je?