De Studentenflik

From LOKO Kennisdatabank

Speciaal voor alle studenten is er sinds een aantal jaren een studentenflik. Hij of zij staat ter beschikking van de studenten in Leuven. Het doel van dat zeer laagdrempelig contact is om als partners samen te laten werken aan een bruisend en veilig Leuven.

Wat is een studentenflik? Waarom hebben we dat nodig?

Jaarlijks strijken zo'n 50.000 studenten neer in Leuven. Elk jaar studeert gemiddeld een op de vier af en komt er dus een nieuwe in de plaats. De nieuwe studenten treffen een voor een een nieuwe wereld aan. Ze genieten van de nieuwe fase in hun leven waarin ze vaak voor het eerst grote vrijheid leren kennen. Soms zien we dat studenten bij het uitoefenen van hun eigen vrijheid onvoldoende rekening houden met de andere inwoners en voor overlast zorgen. Een politieoptreden dringt zich dan op. De studenteninspecteur is in de eerste plaats een coördinator en een bemiddelaar. In dat verband probeert hij ook duidelijk te maken dat zeker niet elk geval van overlast en vandalisme aan studenten toe te schrijven is. Daarnaast is hij ook de drijvende kracht achter allerlei acties om de veiligheid en het welzijn van de studenten in het algemeen te verbeteren. Tenslotte is de studenteninspecteur ook een vertrouwenspersoon en een luisterend oor. Op dit moment wordt de functie vervuld door Gil Vanommeslaeghe.

Contactgegevens

Je kunt de studenteninspecteur bereiken via: