Duurzaamheid

From LOKO Kennisdatabank
 1. Rond welke duurzame thema’s zouden de stad, de hogeronderwijsinstellingen en LOKO kunnen samenwerken volgens jou?
 2. Hoe zie je de samenwerking tussen LOKO en het Green Office van de KU Leuven? Hoe kan je deze samenwerking met het Green Office verder uitbouwen en wat is jouw rol als mandataris in verhouding tot het Green Office?
 3. In welke mate is het jouw taak om zaken aan te kaarten? Wat kan de rol van LOKO zijn binnen het duurzaamheidsbeleid van KU Leuven Stuvo en de stad Leuven?
 4. Duurzaamheid sluit aan bij Mobiliteit en Alma. Hoe zie je de samenwerking met die mandatarissen?
 5. Hoe zou je studenten en verenigingen bewust maken van duurzaamheid en hen sensibiliseren? Hoe denk jij dat we duurzaamheid het best kunnen verankeren in het Leuvense studentenleven en op stadsniveau? Bedenk concrete acties en maatregelen om studenten te sensibiliseren voor een thema als duurzaamheid.
 6. Wat is volgens jou de huidige problematiek rond duurzaamheid? Hoe komt het dat duurzaamheid vaak moeizaam zijn ingang vindt in het dagelijks leven (en studentenleven)?
 7. Wat zou jij als duurzame bewustwordingsactie organiseren om het veelvuldig gebruik van plastic bekers op TD’s te verminderen? Hoe kan je dit op een positieve en ludieke manier overbrengen?
 8. De wetgeving loopt vaak wat achter, maar sinds kort zijn veel plastic wegwerpproducten toch verboden. Denk aan plastic bekers, bestek, rietjes... Hoe breng je dit aan bij de Leuvense studenten en hoe ondersteun je kringen en verenigingen in de praktische uitwerking van evenementen?
 9. Duurzaamheid is natuurlijk niet alleen relevant voor kringen en vrije verenigingen, ook binnen LOKO zelf is het belangrijk. Met welke partners zou jij samenwerken om de werking van LOKO en haar evenementen te optimaliseren?
 10. Casus: Duurzaamheid draait vaak rond complexe thematiek waarbij het niet altijd eenvoudig is om de juiste keuzes te maken. Situatie: Persoon x is fel gekant tegen het gebruik van gerecycleerd papier omdat dit een meerkost inhoudt, terwijl jij zelf van mening bent dat gerecycleerd papier beter en duurzamer is. Wat doe je?
 11. Casus: In de voorbereiding van een LOKO evenement merk je dat er gekozen werd voor een niet-duurzaam product terwijl je weet dat duurzamere alternatieven bestaan. Hoe ga je hier mee om?