Het concept

From LOKO Kennisdatabank

Ieder jaar na de paasvakantie vallen er enkele kiesweken waarin nieuwe studentenvertegenwoordigers verkozen worden voor de 36 Leuvense studentekringen!

De kringverkiezingen worden jaarlijks georganiseerd om studentenvertegenwoordigers te verkiezen die een academiejaar lang jouw stem zullen vertegenwoordigen binnen de Algemene Vergadering van LOKO. Daarom vinden de kringverkiezingen plaats per opleiding. Alle stemgerechtigde studenten aan de KU Leuven, UCLL en LUCA School of Arts worden via hun opleiding toegewezen aan een kring (en eventueel aan een facultair overlegorgaan).

Tijdens de kiesweek proberen de leden van de kiesploeg(en) jou te overtuigen van hun kunnen en waarom zij jouw stem verdienen. Dit doen ze aan de hand van originele evenementen, interessante debatten en vaak ook veel gratis voedsel, drank en gadgets. Iedere kiesploeg vult de kiesweek in op haar eigen manier! Ze geven een voorsmaakje van hoe het daaropvolgende academiejaar eruit zou kunnen zien “onder hun leiding”. De wissel van de ploeg gebeurt bij de meeste kringen tijdens de zomer, maar bij sommige kringen wordt de fakkel meteen na de kringverkiezingen doorgegeven!

De kiesweek wordt afgesloten met of valt samen met een stemperiode. Je kan als student* een stem uitbrengen op de kiesploeg(en) die zich kandidaat stelt/stellen voor de kring die jouw opleiding vertegenwoordigt. Het Neutrale Comité, of NeuCom, van de kring waakt over het correcte verloop van de verkiezingen. Daarboven staat ook nog het Super NeuCom van LOKO, dat bij problemen of klachten tussenkomt. Alle kringverkiezingen lopen bovendien volgens de regels van het Participatiereglement.