IT

From LOKO Kennisdatabank
  1. Hoe verhoudt de mandataris IT zich volgens jou ten opzichte van de kringen? Staat die daar volledig los van of bestaan er linken tussen beiden?
  2. Tijdens het uitoefenen van het mandaat komt de mandataris IT geregeld in contact met andere takken tijdens de verschillende evenementen van LOKO. Hoe zie jij de samenwerking tussen de IT-mandataris en de andere afdelingen idealiter verlopen?
  3. De mandataris IT is deel van de afdeling beheer. Hoe zie jij de samenwerking met de Algemeen Beheerder?
  4. LOKO heeft niet altijd een mandataris IT. Wat vind jij de grootste meerwaarde aan het hebben van een IT-mandataris voor LOKO?
  5. Als middelgrote organisatie gebruikt LOKO (al dan niet onbewust) vaak verschillende IT-systemen voor zijn dagdagelijkse werking (verschillende gebruikersplatformen zoals de subsidie- en uitleendiensttool, opslagsystemen voor data, ondersteuning voor specifieke evenementen…). # Zijn er volgens jou verbeteringen mogelijk in de manier waarop LOKO op dit moment in de digitale wereld staat?
  6. De vrijwilligers en medewerkers bij LOKO wisselen jaarlijks. Welke moeilijkheden brengt dat met zich mee op IT-vlak en hoe denk je die aan te pakken?
  7. Casus: LOKO heeft een nieuw platform nodig voor wachtwoordbeheer. Hoe pak je dit aan? Naar welke zaken ga je kijken, met welke factoren houd je rekening? Leg uit.
  8. Casus: Je krijgt een melding binnen dat de website is gehackt. Wat doe je?