Juridische dienst Studenten

From LOKO Kennisdatabank

De Juridische Dienst Studenten is gespecialiseerd in sociaal-juridische vragen rond het studentenstatuut. Studenten van de KU Leuven (indien opleiding in Leuven), van UC Leuven-Limburg, van het LUCA-Campus Lemmensinstituut, van de KU Leuven-campus GroepT en de hogeschoolstudenten van Groep T kunnen hier terecht. Consultaties zijn mogelijk na afspraak of na doorverwijzing door een eerstelijnsdienst van Studentenvoorzieningen (vb. Sociale Dienst, Jobdienst) of door je onderwijsinstelling.

Op welke vragen vind je er een antwoord?

Op technisch-juridische vragen over

  • het studentenstatuut
  • het onderwijs- en examenreglement
  • sociale zekerheidsrecht, arbeidsrecht, familierecht
  • verzekeringen
  • het verblijfsrecht van internationale studenten
  • studiestage en onderzoek in een bedrijf
  • studieverblijven in het buitenland
  • het statuut van de doctoraatsbursaal
  • het sociaal statuut bij afstuderen

Voor meer info: https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/juridischedienst/index.html.