Mandataris Bedrijvenrelaties

From LOKO Kennisdatabank
  1. De functie heeft twee pijlers. Geef deze en leg uit wat ze inhouden.
  2. Hoe wil je kringen helpen hun bedrijvenrelaties te professionaliseren?
  3. Vaak geven bedrijven liever goederen dan geld. Wanneer kan dit en wanneer zou je liever geld hebben?
  4. Welk evenement van LOKO dat momenteel nog geen sponsorwerving doet, kan hier volgens jouw voor in aanmerking komen?
  5. Welke focus zou jij willen leggen binnen de functie?
  6. Wat PR betreft zijn de 24 urenloop en Beiaardcantus ons grootste event. Noem een bedrijf dat je actief zou willen aanspreken om hier een stand te hebben. Waarom en hoe zou je dit aanpakken?
  7. Welke stappen onderneem je indien een sponsor na een event zijn verplichtingen niet nakomt?
  8. Waarom zou je een goede mandataris bedrijvenrelaties kunnen zijn?