Mandataris Communicatie

From LOKO Kennisdatabank
  1. Hoe behoud je het overzicht over de communicatie van LOKO en bewaak je de grens tussen voldoende berichtgeving en opdringerigheid?
  2. Wat is volgens jou het voornaamste werkpunt van de communicatietak van LOKO?
  3. LOKO Communicatie onderhoudt meerdere sociale media-accounts. Hoe evalueer je deze en hoe plan je deze te verbeteren?
  4. Wat zijn jouw voornaamste taken als mandataris communicatie en hoe plan je deze in teamverband uit te werken?
  5. LOKO vertegenwoordigt ongeveer 40.000 studenten, hoe plan je deze te bereiken?
  6. Vertegenwoordigingsdossiers communiceren is niet altijd eenvoudig. Wat is volgens jou een goede aanpak?
  7. Welke rol zie je tegenwoordig weggelegd voor de LOKO-website? Hoe evalueer je deze?
  8. Het dossier dat je opvolgt komt in negatieve persaandacht te staan. Hoe los je dit op? Welke stappen neem je?