Mandataris Cultuur

From LOKO Kennisdatabank
  1. Wat gaat jouw bijdrage zijn bij de evenementen van LOKO Cultuur?
  2. Waar moet de nadruk op liggen binnen LOKO (Cultuur): activiteiten, vertegenwoordiging of ondersteuning van de kringen?
  3. Zie jij nog verbeteringen in de werking van de Dienst Cultuur van de KU Leuven?
  4. Welke accenten zou je leggen bij de artistieke ontwikkeling van het kunstenfestival Ithaka?
  5. Welke doelgroepen dienen de evenementen van LOKO Cultuur volgens jou te bereiken, en hoe zou je dit realiseren?
  6. Wat gebeurt er in de RvB van KU[N]ST Leuven en welke partners zitten er samen?
  7. Is STUK nog studentgericht genoeg in jouw ogen? Welke argumenten neem je hierbij in beschouwing? Hoe zou LOKO Cultuur dit nog kunnen versterken of onderhouden?
  8. Wat is het BAC-atelier en welke rol kan LOKO daarin spelen?
  9. Zie je nog verbeteringen in de werking van de Cultuurkaart? Wat vind je van de prijs-kwaliteitsverhouding?