Meldpunt Gender en Diversiteit

From LOKO Kennisdatabank

De KU Leuven voorziet voor studenten en personeel de mogelijkheid om meldingen, klachten en suggesties in verband met gender en diversiteit door te geven via hun website. Binnenkomende meldingen worden steeds geïnventariseerd en genieten een anonieme behandeling van de gegevens. Je kan een melding ingeven als beleidssignaal waarbij je anoniem kan blijven. Indien je je klacht persoonlijk behandeld wil zien, zal een stafmedewerker van de rectorale dienst diversiteitsbeleid met jou contact opnemen en de te ondernemen stappen bespreken. Op basis van de meldingen kunnen knelpunten en opportuniteiten worden geïdentificeerd die de basis kunnen vormen voor beleidsvoorstellen binnen het diversiteitsbeleid. Een melding opent op geen enkele manier een juridische procedure en vormt geen alternatief voor het instellen van een beroep tegen een beslissing van de KU Leuven.

Voor meer info: http://www.kuleuven.be/diversiteit/meldpunt.