Mobiliteit

From LOKO Kennisdatabank
  1. Velo is een VZW die ingebed zit in de sociale economie. Wat was het initiële doel van die sociale economie en welke kansen en structurele uitdagingen brengt dat op dit moment met zich mee?
  2. Op welke manieren kan Velo volgens jou zijn werking verder uitbreiden ten voordele van studenten?
  3. Welke vier partners hebben Velo destijds opgericht en wat is de incentive van elk van hen?
  4. Wat zijn de “buspasmiddelen”? Vanwaar komen deze buspasmiddelen en waarvoor kunnen ze ingezet worden? Welke uitdagingen rond de financiering van de buspasmiddelen komen er van de verschillende stakeholders vandaag de dag?
  5. Welke grote mobiliteitsuitdagingen zie je voor de stad Leuven op vlak van studentenmobiliteit? # Op welke manier zou je stappen willen ondernemen om deze uitdagingen aan te pakken?
  6. Casus: Van de mobiliteitsadviseur van de KU Leuven hoor je informeel dat de KU Leuven er aan denkt om aan alle eigenaars van fietsen die in Leuven niet reglementair gestald staan (d.w.z. niet in een fietsenstalling), een GAS-boete op te leggen. Welke stappen onderneem je als mandataris Mobiliteit?
  7. Casus: Op een Raad van Bestuur van Velo komt naar voren dat Velo meer wil gaan inzetten op het herstel en verhuur van fietsen aan bedrijven om hun financiële situatie op te krikken. Op die manier kunnen ze nog steeds hun tak “studentenuitleen” behouden, zij het dan wel dat hier minder personeel voor zal zijn. Welke stappen onderneem je bij het horen van deze informatie en welke gevaren zie je?