Motiveren van vrijwilligers

From LOKO Kennisdatabank

Motiveer je vrijwilligers aan de hand van de volgende tips!

Tien tips

Toon waardering voor de inzet van elke vrijwilliger.

 • Bedank je vrijwilligers op je eigen manier.
 • Een schouderklopje of een geste is ook een manier om waardering te tonen.
 • Neem steeds de tijd om te coachen en stel dat niet uit naar het einde van het semester/jaar.
 • Moedig je vrijwilligers aan om ook elkaar te coachen en om jou te coachen.
 • Heb ook oog voor 'kleine' taakjes, functies, losse medewerkers enz.

Bied vrijwilligers de ruimte om hun ding te doen: organiseren, sociale contacten leggen, grenzen verleggen en vooral plezier maken!

 • Luister naar voorstellen en initiatieven van iedereen. Niemand houdt van een dictator.
 • Vertrouw blind op je vrijwilligers: ze werken niet vóór jou, maar mét jou!
 • Stimuleer de mogelijkheid om zelf met iets naar voren te komen.
 • Onthoud dat jouw manier niet altijd de enige manier is!

Laat vrijwilligers voelen dat ze op je steun kunnen rekenen, maar dring je hulp en ondersteuning niet op.

 • Probeer op de hoogte te zijn van alle activiteiten die worden georganiseerd en laat weten dat je indien nodig altijd beschikbaar bent, ook al kun je niet per se fysiek aanwezig zijn.
 • Streef ernaar altijd bereikbaar te zijn of geef een alternatieve contactpersoon op als je zelf niet kunt.

Maak duidelijk dat elke vrijwilliger zelf mag kiezen wat hij doet voor de werking en hoeveel tijd hij/zij daaraan wil besteden.

 • Vergeet nooit dat een vrij-williger zijn/haar engagement toont uit vrije wil. Je kunt dus ook maar zoveel verwachten van je medewerkers.
 • Word niet kwaad, omdat iemand niet kan. Dat heeft geen zin en motiveert niet.
 • Stel de werklast niet té positief voor als je die belofte niet kunt waarmaken.
 • Probeer het goede voorbeeld te geven.

Bereid de kennismaking met een nieuwe vrijwilliger goed voor, zodat hij zich meteen thuis voelt.

 • Laat nieuwkomers stap voor stap kennismaken met de verschillende mogelijkheden als vrijwilliger in jouw werking.
 • Onderschat de golf van informatie die een nieuwe vrijwilliger over zich heen krijgt niet. Leg dingen uit.
 • Onthoud dat niets vanzelfsprekend is. Geef je nieuwkomers dus niet het gevoel dat ze 'nergens van weten'. Wees je er bewust van dat veel 'regels' ongeschreven zijn.
 • Neem de tijd om iedereen individueel te leren kennen en vraag waar hij/zij misschien wat bezorgd om is.

Neem geen beslissingen over het hoofd van een vrijwilliger heen. Zet niemand buitenspel.

 • Probeer als vrijwilliger tussen je collega's te staan en niet erboven. Je kunt ook aansturen van binnenuit.
 • Laat het duidelijk weten als je door omstandigheden toch iets zou moeten overrulen.
 • Informeer ook over dingen waar enkel jij/jouw werkgroep/... iets mee te maken hebt/heeft. Terugkoppelen + transparantie = de boodschap.

Verdeel de verantwoordelijkheid over saaie en leuke klussen tussen verschillende vrijwilligers.

 • Vermijd chronologische gedetermineerdheid: geef iedereen evenveel kansen om taken/shiften op te nemen.
 • Begin eventueel met de minder leuke dingen te verdelen, maar probeer in de mate van het mogelijke alles zo positief mogelijk voor te stellen (zonder te liegen).
 • Vergeet niet dat je enkel kunt verwachten van anderen, wat je zelf doet.

Herstel het vertrouwen wanneer voor een vrijwilliger een ervaring met je organisatie tegenviel.

 • Benadruk dat één tegenvaller niet per se een voorbode is van een slechte prestatie over de hele lijn.
 • Toon dat er marge is om te groeien en te verbeteren en dat fouten maken een les kan zijn in je werking.
 • Geef verantwoordelijkheid, maar spreek nooit van 'schuld' of 'fout'.
 • Leer omgaan met teleurstellingen. Ook voor vrijwilligers is het leven niet altijd rozengeur en maneschijn.

Plaats je werking met een positief verhaal in de kijker bij het grote publiek. Niemand is graag lid van een vereniging met een slechte reputatie.

 • Wees je ervan bewust dat niemand graag 'verdediger' is van zijn/haar vereniging.
 • Werk samen aan een goede reputatie. Lid zijn van een positief geconnoteerd iets, maakt positieve vrijwilligers.
 • Een positief imago brengt animo bij de vrijwilligers, ook voor de volgende jaren!

Onderschat nooit de waarde van een goede teamgeest en teambuilding.

 • Wees je ervan bewust dat mensen leren kennen en deel uitmaken van een groep vaak minstens zo belangrijk is voor vrijwilligers als werken voor het gemeenschappelijke doel/de vereniging!
 • Neem je tijd om teambuildings goed te organiseren. 'Rap rap' iets gaan drinken is leuk, maar build geen team.
 • Probeer altijd het nuttige aan het aangename te koppelen, maar maak het ene geen voorwaarde voor het andere.