Ondervoorzitter

From LOKO Kennisdatabank
 1. Ondervoorzitter is een mandaat dat bestaat uit enkele vaste lijnen. Binnen deze lijnen is er veel ruimte om zelf taken in te vullen. Hoe wil jij dit mandaat invullen en waar denk je een meerwaarde te zijn bij de invulling?
 2. Stafbeleid is een belangrijk onderdeel van jouw taak binnen LOKO. Positioneer de stafmedewerkers binnen de organisatie. Noem een sterk en een zwak punt van het huidige stafbeleid en hoe ga jij dit beleid verder uitwerken?
 3. Ondersteuning van kringen & vrije verenigingen is één van de hoofdtaken van LOKO. Welke soorten van ondersteuning biedt LOKO aan hen? Hoe wil jij de kringen en vrije verenigingen zo goed mogelijk op de hoogte brengen van alles wat LOKO hen kan bieden?
 4. Casus: Een stafmedewerker is totaal overwerkt! Wat doe je om het werk voor deze medewerker toch weer draaglijk te maken?
 5. Wat zijn volgens jou de grootste werkpunten van LOKO als organisatie? (Aangezien de functie voornamelijk over interne werking gaat, mag je over deze aspecten verder uitweiden)
 6. Hoe zie je de taakverdeling tussen jou en de voorzitter? Wie heeft waar beslissingsbevoegdheid?
 7. Wat is je visie op vorming (zowel voor stafleden & mandatarissen als voor externen)?
 8. Casus: Een vereniging heeft moeite met het opstellen van een budget en het aanvragen van subsidies bij LOKO. Hoe los je dit best op?
 9. Als ondervoorzitter ben je voorzitter van de subsidiecommissie. Welke soorten subsidies zijn er? Zijn er dingen die je graag zou willen aanpassen of toevoegen aan het subsidiereglement?
 10. Casus: Er is een mandataris naar je toe gekomen om te vertellen dat er binnen een afdeling van LOKO problemen zijn met de samenwerking. Welke stappen onderneem je om dit op te lossen?
 11. De rol van LOKO verschoof bij de hervormingen in academiejaar 2015-2016 van “LOKO als organisator” naar “LOKO als ondersteuner”. Hoe wil jij graag invulling geven aan deze rol, wat zijn goede aspecten en waar zie je nog verbeterpunten?
 12. Casus: Een mandataris merkt dat een stafmedewerker met iets emotioneel zit, hoe pak je dit aan?
 13. Als ondervoorzitter ben je officieel coördinator ondersteuning en diensten. Waar zie jij de grootste mogelijkheden om het ondersteuningsaanbod van LOKO uit te breiden, gegeven dat er voldoende financiële middelen zouden zijn?
 14. Hoe zie jij je rol als ondervoorzitter in het behouden van de sfeer en teamgevoel binnen LOKO en hoe wil je hiertoe bijdragen?
 15. Een mandataris komt met een gevoelig persoonlijk dossier naar jou waardoor die hun normale werking tijdelijk niet meer kan uitvoeren. Hoe zou jij dit aanpakken? Wie breng je op de hoogte? Hoe en wat communiceer je hierover naar de rest van het LOKO team?
 16. LOKO is een grote organisatie die voornamelijk draait op vrijwilligers. LOKO organiseert echter ook een heleboel grote evenementen. Hoe houd je een goede balans binnen de organisatie? Hoe zie je de rol van projectmedewerkers hierin?
 17. De staf centraal is de draaischijf van een goed functionerend LOKO. In een normaal jaar komt die frequent in contact met zowel voorzitter, ondervoorzitter als algemeen beheerder qua aansturing. Als ondervoorzitter ben jij echter het meest verantwoordelijk voor de interne werking en daardoor ook voor de staf centraal. Hoe zie jij deze gedeelde aansturing verlopen? En wat doe je in geval dat er verschillende mensen verschillende taken tegelijk willen zien gebeuren?