Ondervoorzitter

From LOKO Kennisdatabank
 1. Ondervoorzitter is een mandaat dat bestaat uit enkele vaste lijnen. Binnen deze lijnen is er veel ruimte om zelf taken in te vullen. Hoe wil jij dit mandaat invullen en waar denk je een meerwaarde te zijn bij de invulling?
 2. Stafbeleid is een belangrijk onderdeel van jouw taak binnen LOKO. Positioneer de stafmedewerkers binnen de organisatie. Noem een sterk en een zwak punt van het huidige stafbeleid en hoe ga jij dit beleid verder uitwerken?
 3. Wat zijn volgens jou de grootste werkpunten van LOKO als organisatie? (Aangezien de functie voornamelijk over interne werking gaat, mag je over deze aspecten verder uitweiden)
 4. Hoe zie je de taakverdeling tussen jou en de voorzitter? Wie heeft waar beslissingsbevoegdheid?
 5. Hoe zie jij je rol als ondervoorzitter in het behouden van de sfeer en teamgevoel binnen LOKO en hoe wil je hiertoe bijdragen?
 6. Een mandataris komt met een gevoelig persoonlijk dossier naar jou waardoor die hun normale werking tijdelijk niet meer kan uitvoeren. Hoe zou jij dit aanpakken? Wie breng je op de hoogte? Hoe en wat communiceer je hierover naar de rest van het LOKO team?
 7. LOKO is een grote organisatie die voornamelijk draait op vrijwilligers. LOKO organiseert echter ook een heleboel grote evenementen. Hoe houd je een goede balans binnen de organisatie? Hoe zie je de rol van projectmedewerkers hierin?
 8. De staf centraal is de draaischijf van een goed functionerend LOKO. In een normaal jaar komt die frequent in contact met zowel voorzitter, ondervoorzitter, coördinator O&D als algemeen beheerder qua aansturing. Als ondervoorzitter ben jij echter het meest verantwoordelijk voor de interne werking en daardoor ook voor de staf centraal. Hoe zie jij deze gedeelde aansturing verlopen? En wat doe je in geval dat er verschillende mensen verschillende taken tegelijk willen zien gebeuren?
 9. De tak Sociaal wordt deels door de Ondervoorzitter en deels door de Voorzitter opgevolgd. Hoe zie jij deze verhouding en hoe plan je om ervoor te zorgen dat jullie beide genoeg op de hoogte zijn om een goede vertegenwoordiging te verzorgen.
 10. De afgelopen jaren heeft LOKO ervoor gekozen om naast de Ondervoorzitter, een tweede vertrouwenspersonen aan te stellen uit het DaBu. Hoe kijk jij hier naar? Wat zijn de voor- en nadelen van zo een systeem?
 11. Het groepsgevoel binnen LOKO is heel erg belangrijk om vrijwilligers enthousiast te houden voor een goede werking. Als Ondervoorzitter ben jij ook verantwoordelijk om de sociale cohesie te faciliteren. Wat is jouw aanpak hiervoor?
 12. Casus: Een stafmedewerker is totaal overwerkt! Wat doe je om het werk voor deze medewerker toch weer draaglijk te maken?
 13. Casus: Er is een mandataris naar je toe gekomen om te vertellen dat er binnen een afdeling van LOKO problemen zijn met de samenwerking. Welke stappen onderneem je om dit op te lossen?
 14. Casus: Een mandataris merkt dat een stafmedewerker met iets emotioneel zit, hoe pak je dit aan?
 15. Casus: Je merkt op het begin van het jaar dat er binnen LOKO groepjesvorming is waardoor minder actieve/minder sociale mandatarissen snel uit de boot vallen en zich minder goed voelen binnen LOKO. Hoe ga je om met deze situatie?