Posters plakken

From LOKO Kennisdatabank

Jaarlijks worden in Leuven honderden evenementen georganiseerd. Iedereen wil zijn fuif natuurlijk maximaal in de kijker plaatsen. Indien het toegelaten zou zijn om zomaar overal te afficheren, hangt elke boom en elke gevel van elk leegstaand huis weldra vol. Daarom gelden er regels rond plakken in Leuven en op de grond van de leuvense hoger onderwijsinstellingen. Als LOKO stellen we ook afspraken ter collegialiteit voor waarvan verwacht wordt dat deze gerespecteerd worden in Leuven.

Plakregels in Leuven

In Vlaanderen en Leuven gelden strenge regels rond plakborden en affiches:

 • Afficheren mag enkel op de daartoe bestemde zuilen en borden, maximaal twee weken voor het evenement.
 • Voor affiches groter dan 1m² moet je aanplakkingstaks betalen; kleine affiches zijn daarvan vrijgesteld.
 • Op elke affiche moet verplicht de naam en het adres van een ‘verantwoordelijke uitgever’[1] vermeld staan. Vzw’s moeten ook hun naam met maatschappelijke zetel vermelden.
 • Affiches mogen geen afbeeldingen van verkeersborden bevatten en fluorescerende affiches moeten op minimum 75 meter van verkeerslichten gehangen worden.

Plakregels ter collegialiteit

Als LOKO stellen we afspraken ter collegialiteit voor waarvan verwacht wordt dat deze gerespecteerd worden in Leuven. Deze afspraken zijn bedoeld voor alle verenigingen in Leuven, opdat iedereen op een solidaire manier gebruik kan maken van de faciliteiten. In het algemeen geldt: wees collegiaal en eis niet alle plakplaats voor jou alleen op.

 • Beplak niet meer dan een derde van een plakbord met je affiches.
 • Plak je posters niet verspreid over het bord, maar in clusters.
 • Overplak niet meer dan een derde van de affiches van een andere kring of erkende vereniging.
 • Overplak geen vier andere affiches met één affiche.
 • Beklad geen posters.
 • Overplak geen affiches van LOKO (en haar afdelingen), Studentenraad KU Leuven, Stad Leuven, KU Leuven, UCLL en LUCA Lemmens.

Plakken op de grond van leuvense hoger onderwijsinstellingen

Op de grond van de verschillende hoger onderwijsinstellingen gelden verschillende regels, de ‘’’Plakregels ter collegialiteit’’’ moeten echter altijd gevolgd worden.

 • KU Leuven

De plakborden en plakzuilen op KU Leuven terrein mogen gebruikt worden voor relevante evenementen voor studenten (en dus in het bijzonder door studentenverenigingen). De posters moeten vastgemaakt worden met behangerslijm[2]. Op prikborden binnen op een campus, moet je oppassen dat je voor sommige borden eerst toestemming vraagt aan de faculteit/kring voor wie dit bord voorbehouden is. Normaal gezien staan hun contactgegevens ergens op het bord vermeld.

 • UCLL

In de gebouwen van de UCLL zijn er prikborden waar posters opgehangen kunnen worden met punaises. Verenigingen erkend door de UCLL mogen hier gebruik van maken zonder toestemming te vragen, andere verenigingen moeten toestemming vragen bij de respectievelijke campus. De verschillende campussen vind je hier: https://www.ucll.be/nl/campussen

 • Ook niet-studenten bereiken?

De lijst van publieke aanplakborden in Stad Leuven ligt ter inzage op de dienst secretariaat van de stad Leuven.

Plakroute

Hieronder kan je een route vinden van alle plakborden en zuilen in de Leuvense binnenstad. Deze route neemt ongeveer twee uur in beslag. Met wat humor en een stralende zon of een heel dikke trui is dat steeds dolle pret.

 • Plakborden Alma II
 • Plakborden SBIB
 • Plakpalen aan aula Max Weber
 • Plakborden tegen Av’s Sociale Wetenschappen
 • Plakzuil Sociale Wetenschappen
 • Plakborden aan fietsenstalling Sociale Wetenschappen
 • Plakborden ingang VHI (Vesaliusstraat)
 • Plakzuil aan het VHI (Dekenstraat)
 • Plakborden Pedagogisch Instituut
 • Plakborden Alma I (naast inkom + poort Blijde Inkomststraat)
 • Plakborden aan Erasmushuis (Letteren)
 • Plakborden Rechtenfaculteit
 • Plakborden voor trappen PDS (kant Pauscollege)
 • Plakborden PDS (ingang PDS via Deberiotstraat)


Ook in Heverlee zijn er heel wat plaatsen om te plakken dus hieronder kan je een route vinden voor de plakborden en zuilen in Heverlee.

 • Plakborden Alma III
 • Plakzuil Alma III
 • Plakzuil Celestijnenlaan (oversteekplaats Moete)
 • Plakzuil De Moete / bushalte


Mist er iets op deze lijst of is er iets onduidelijk? Heb je zelf nog een suggestie voor waar een plakbord nuttig zou zijn en waarom? Laat het zeker weten op loko@loko.be, dan passen we het aan of geven wij je suggestie door aan de betrokken dienst.

Overtreding gespot?

Mail naar loko@loko.be met een foto van de inbreuk en de datum waarop je de overtreding vaststelde. LOKO spreekt de betrokken kring of vereniging aan. Het juist naleven van het plakreglement is één van de voorwaarden voor erkend te worden bij LOKO (vanaf juli 2023). Het meermaals verbreken van dit reglement kan dan ook gevolgen hebben[3].

Flyeren

LOKO heeft geen specifieke regels rond flyeren, maar Stad Leuven en de hoger onderwijsinstellingen wel. Als je op KU Leuven terrein wilt flyeren moet je dit aanvragen bij lokalenreservering. Om op UCLL terrein te flyeren vraag je dit aan bij de respectievelijke campus, ook wanneer je vereniging erkend is door de UCLL. De verschillende campussen vind je hier: https://www.ucll.be/nl/campussen Wil je op het openbaar domein van Stad Leuven flyeren? Dan dien je een aanvraag in bij inname openbaar domein Stad Leuven (https://leuven.be/vergunning-evenement). Dit moet minstens 1 maand voor het flyeren aangevraagd worden en op de flyers moet minstens vermeld staan “niet op de grond gooien”.


 1. Op elk drukwerk dat in verschillende exemplaren wordt uitgegeven en bij een publiek wordt verspreid, moet de naam en de woonplaats staan van de verantwoordelijke uitgever. Dat is de persoon die voor de inhoud van het drukwerk verantwoordelijk is en in het geval van laster en eerroof aansprakelijk is. Een vereniging vermelden is niet genoeg, de verantwoordelijke uitgever moet een fysieke persoon zijn. Het adres mag eventueel dat van de organisatie zijn. Op digitale publicaties hoef je geen verantwoordelijke uitgever te vermelden. De auteur is aansprakelijk. Bron: https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/publicaties-uitgeven-en-verspreiden/publicaties-uitgeven-en-verspreiden#:~:text=Op%20elk%20drukwerk%20dat%20in,laster%20en%20eerroof%20aansprakelijk%20is.
 2. Behangerslijm maken kan bijvoorbeeld door “perfax behangplaksel direct klaar” te mixen met koud water voor 3 minuten. Om het plaksel op de posters aan te brengen is een lijmborstel het handigste.
 3. Inhouden van subsidies, (her)erkenning weigeren/intrekken… Zie subsidiereglement voor de exacte regeling.