Raad van Bestuur

From LOKO Kennisdatabank
  1. De drie hoofdactiviteiten van LOKO zijn vertegenwoordiging, activiteiten en ondersteuning. Wat is je ervaring hier mee en hoe ga je zorgen voor continuïteit in deze drie hoofdactiviteiten.
  2. Een belangrijk aspect van een studentenvereniging is de voeling met de studenten. Hoe denk je deze te waarborgen tijdens het mandaat?
  3. Wat is de beslissingsmacht van de RvB? Hoe verhoudt deze zich tot de AV?
  4. Hoe heb jij samengewerkt met de Studentenkoepel? Wat is de rol van de RvB hierin met betrekking tot de lange termijn strategie van LOKO?
  5. Wat zijn volgens jou de drie kerndossiers waar de Raad van Bestuur zich het komend jaar mee moet bezighouden?”
  6. Op welk dossier/ welke dossiers denk je dat jouw voornaamste focus zal liggen in je RvB mandaat?
  7. Casus: een lid van de staf komt naar je toe met de boodschap dat hun coördinator grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd. Hoe ga je hier mee om?
  8. Casus: een event heeft ontzettend slecht gedraaid. De begroting was op voorhand niet gecommuniceerd met de RvB. Hoe ga je hier mee om?