Sport

From LOKO Kennisdatabank
  1. Zie jij nog mogelijkheden tot verbetering in de werking van het Universitair Sportcentrum qua investeringen/materiaal/financiën...?
  2. Welke taken kunnen onder de functie van mandataris sport vallen naast de vergaderingen van de Raad van Bestuur van het Universitair Sportcentrum en de sportraad Associatie KU Leuven?
  3. Hoe verhoud je je tot de rest van het Algemeen Bureau/jouw afdeling?
  4. Waar moet volgens jou de nadruk op liggen binnen LOKO (Sport): evenementen, vertegenwoordiging of ondersteuning van de kringen?
  5. Wat is jouw mening over de huidige faciliteiten bij Univ-Fit?
  6. Op welke vlakken wil je de Coördinator Sport ondersteunen bij het organiseren van evenementen? Hoe zie je jouw rol daarin?
  7. Op de werkvergaderingen na de 24 urenloop zijn, behalve die van de grotere kringen, nauwelijks sportverantwoordelijken aanwezig. Hoe pak je dit aan en hoe verliepen de pogingen om WV’s op verplaatsing te houden tot nu toe? Wat is de rol van de werkvergadering en hoe vul je de bijeenkomsten zinvol in?
  8. Casus: Een kring beschuldigt een andere kring ervan lopers te hinderen op de piste tijdens de 24 urenloop. De Coördinator Sport heeft zijn/haar slaapshift. Hoe pak je dit aan?
  9. Naast het organiseren van sportevenementen heb je als mandataris ook een vertegenwoordigingstaak. Wat zijn volgens jou de belangrijkste zaken op vertegenwoordigingsvlak momenteel?