Stad

From LOKO Kennisdatabank
 1. Hoe gedraag je je in het fakbaroverleg ten opzichte van de fakbars en de vicerector/politie/stad? Wat doe je als de fakbars de discussie niet aangaan?
 2. Wat doe je als je het oneens bent met de mening/werking van een fakbar? Wiens standpunt verdedig je?
 3. Welke proactieve stappen onderneem je om de vinger aan de pols te houden bij alle fakbars? En hoe maak je je vertegenwoordigersrol waar, wanneer fakbars hun problemen rechtstreeks aankaarten bij de desbetreffende partner?
 4. Wat is jouw visie over de werking van de fakbarcommissie en het fakbaroverleg? (Doet deze zijn werk goed? Wat kan er beter? …)
 5. Als mandataris stad ben je ook verantwoordelijk voor de sensibiliseringscampagne. Wat is je visie op deze campagne en hoe betrek je alle partners?
 6. In academiejaar 2018-2019 was er veel commotie omtrent het doopcharter. Hoe zie je dit dossier verder evolueren, hoe verhoudt LOKO zich tot studentenclubs en welke ontwikkelingen zie je hier graag in terug?
 7. Dagdisco’s worden sinds academiejaar 2019-2020 niet meer toegelaten. Heel wat fakbars zien dit als een groot verlies en sommigen van hen organiseren zulke evenementen nog altijd, maar onder de radar. Vind jij dat er in dit dossier nog stappen moeten worden genomen om een betere verstandhouding tussen stad/politie en fakbars te verzekeren?
 8. LOKO sensibiliseert studenten al op allerhande gebieden betreffende overlast (namelijk alcoholmisbruik, geluidsoverlast…). Denk je dat LOKO ook een rol kan spelen in het sensibiliseren van studenten betreffende drugsgebruik en hoe?
 9. Hoe zou je je profileren binnen de thematafel veiligheid en overlast studenten en de thematafel samenleven? Welke onderwerpen zou je er besproken willen zien?
 10. Casus: Stad Leuven wil een actie opzetten om studenten in een beter daglicht te plaatsen. De actie zelf is een activiteit waar geen studenten voor warm te krijgen zijn. Op een overleg met de stad wordt er aan LOKO gevraagd waarom er geen inzet is vanuit de studenten. Hoe reageer je en wat doe je?
 11. Hoe wil jij actief bijdragen aan een betere relatie tussen studenten en stadsbewoners en wie betrek je wanneer in het proces?