Studentencongres

From LOKO Kennisdatabank

Het studentencongres is een namiddag vol gratis workshops, infosessies en discussiemomenten, gericht op studenten met engagement. Of je nu in het praesidium van je studentenkring zit, in de groepsleiding van je jeugdbeweging of in het bestuur van een muziekvereniging: als je student bent in Leuven en je op wat voor manier dan ook engageert, dan zijn de vormingen die hier worden aangeboden iets voor jou. Tussen de vormingen door is er tijd voor netwerkmomenten in de vorm van een lunch en koffiepauzes, zodat nieuwe vertegenwoordigers al met elkaar kunnen kennismaken vòòr de start van hun werkingsjaar.

Het congres gaat elk jaar door op de eerste woensdag van mei en omvat doorgaans een tien- à vijftiental vormingen. De poule van lesgevers bestaat deels uit LOKO-medewerkers die hun expertise en ervaring van de afgelopen jaren willen delen met een nieuwe lichting studenten(vertegenwoordigers), en deels uit sprekers die op professioneel vlak met een bepaald thema bezig zijn (advocaten- of boekhoudkantoren, psychologen verbonden aan de KU Leuven, LOKO-alumni...).

De keuze voor de sessies wordt bepaald door wat er dat jaar leeft binnen de studentenwereld en/of wordt voorafgegaan door een expliciete bevraging onder de Leuvense verenigingen. Een deel van de vormingen blijft echter ieder jaar opnieuw relevant: het juridische/financiële kader van vzw's, EHBO- of reanimatiecursussen, sponsoring, omgaan met vrijwilligers... Zulke sessies worden dus meestal ieder jaar herhaald.

Het programma voor iedere editie wordt in de loop van april gedeeld met de kringen en vrije verenigingen, die de informatie op hun beurt doorgeven aan hun studenten en opvolgers. Deelname aan de vormingsnamiddag kan enkel na inschrijving en ontvangst van een bevestigingsmail. De inschrijvingslink verschijnt gemiddeld een tweetal weken vòòr de datum van het event online.