Studentenorganisaties in Leuven

From LOKO Kennisdatabank

Studentenorganisaties bestaan in vele vormen en organisatiestructuren en vaak hebben ze andere doelen. Hier volgt een overzicht.

Kringen

Een faculteitskring is een vereniging van studenten die dezelfde studie volgen aan een universiteit of hogeschool. De benaming is wat misleidend, omdat er soms meerdere faculteitskringen kunnen bestaan aan één faculteit. Soms worden meerdere kringen aan een faculteit verenigd in een overkoepelende organisatie. De meeste faculteitskringen organiseren niet alleen ontspannende activiteiten, maar ook een cursusdienst of zij vertegenwoordigen hun studenten in allerhande facultaire advies- en beleidsorganen. Hogeschoolkringen doen echter meestal niet aan vertegenwoordiging. Dat wordt gewoonlijk opgevangen door departementale studentenraden en een overkoepelende studentenraad.

Een overzicht van de kringen vind je hier.

Overkoepelende organisaties

Er zijn enkele overkoepelende kringorganisaties. Zo heb je bijvoorbeeld OKeR, de Overkoepelende Kringraad van de UC Leuven-Limburg. Zij overkoepelt de kringen van de hogeschool. Binnen faculteiten zijn er ook overkoepelende organisaties. Zo bestaan bijvoorbeeld Scientica (faculteit Wetenschappen) of KOCO Letteren (Faculteit Letteren). Die houden zich bezig met praktische en organisatorische zaken. Voor de faculteitsbrede vertegenwoordiging hebben zij andere organen, die vaak wel erg nauw verbonden zijn met de overkoepelende organisatie in kwestie.

Vrije verenigingen

In Leuven heb je ook heel wat studentenverenigingen die los staan van een faculteit of opleiding. Dat kan gaan van een studentenvereniging die couchsurfing wil aanmoedigen, tot de jongerenbeweging van een politieke partij. Sommige van die verenigingen zijn aangesloten bij LOKO, sommige ook niet. Dat is vaak een persoonlijke keuze en moet dus niet bekeken worden als kwaliteitslabel. Wel kunnen we zeggen dat alle bij LOKO aangesloten verenigingen aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.

Vertegenwoordigingsorganisaties

Bij LOKO werken we met de kringen als studentenvertegenwoordigers, maar dat wil niet zeggen dat er geen andere vertegenwoordigingsorganisaties zijn in Leuven. Bij onze collega's van Studentenraad KU Leuven werken ze immers niet met kringgebonden vertegenwoordiging, maar met faculteitsgebonden vertegenwoordiging. Dat is noodzakelijk, omdat in de andere steden waar de KU Leuven zich tegenwoordig bevindt, niet alle vertegenwoordiging door kringen gedaan wordt. Door het hele gebeuren faculteitsgebonden te houden, zorgen ze ervoor dat, waar de opleiding ook gedoceerd wordt, er toch ook vertegenwoordiging kan plaatsvinden. Meer informatie over vertegenwoordigingsorganisaties kan je vinden op de website van Stura.