Studentenvoorzieningen

From LOKO Kennisdatabank
 1. Algemeen: In het kader van het meerjarenplan is er budgettaire ruimte om nieuwe projecten op te starten. Concreet vraagt men dus eigenlijk geld om een nieuw project op te starten. Wat vind jij de vereisten voor een project om dit goed te keuren op de raad?
 2. Algemeen: Wat is de hoofdtaak van Stuvo? Wat zijn de (zes) decretaal vastgelegde domeinen. Licht de geldstromen van en naar de deelstuvoraad toe. Voor welke specifieke doeleinden zijn de GON-middelen?
 3. Algemeen: Wat is Stroomsgewijs? Wat zijn hiervan de voornaamste doelstellingen en hoe werd dit al geïmplementeerd?
 4. Algemeen: Wat zijn de Stuvo Hubs? Om welke redenen is dit project opgestart en hoe zie je dit verder evolueren?
 5. Algemeen: Hoe zie je de samenwerking met Stura en de andere campussen op vlak van Stuvo?
 6. Voeding: Beschrijf de relatie tussen Alma en de deelstuvoraad @ campus Leuven op vlak van financiën en voorzieningen.
 7. Huisvesting: Bespreek het onderscheid tussen gespannen en ontspannen kamermarkt. Leg uit welke opportuniteiten en moeilijkheden dat met zich meebrengt. Leg de link met het kotlabel en kotwijs.
 8. Huisvesting: Bespreek het dossier van het kotlabel. Licht hierbij het doel van het Leuvens kotlabel en de uitrol van het Vlaams kotlabel toe?
 9. Adviesdiensten: Wat is het Student Career Center? Bespreek de samenwerking met de kringen en leg de link met de KU Leuven Career Zone.
 10. Gezondheid: Schets de problematiek op vlak van mentale gezondheid voor Leuvense studenten. Op welke manieren probeert de KU Leuven deze problematiek aan te pakken en hoe goed werken deze?
 11. Gezondheid: Wat is KU Leuven Healthy en kader de rol van Stuvo en van LOKO hierin?
 12. Sociale Cohesie: Wat is het domein sociale cohesie en het doel ervan? Wat is de rol van LOKO hierin en wat is de wisselwerking tussen kringen en Sociale Cohesie?
 13. Geef enkele voorbeelden van dienstverlening die niet voor alle Leuvense studenten beschikbaar is. Licht hierbij de volgende begrippen toe: basisstudent, generatiestudent, associatie-student…
 14. Casus: In het kader van het meerjarenplan en de beschikbare middelen is er geld voor een VTE (voltijdsequivalent) over. De vicerector heeft ons graag en laat ons een voorstel doen op de raad om dat VTE in te vullen. Wat is je voorstel naar de AV toe om dit in te vullen?
 15. Casus: Veto schrijft een incorrect artikel met betrekking tot jouw domein. Op een vergadering de dag na de uitgave van het artikel, spreekt de domeinverantwoordelijke jou -niet goedgezind- aan over het artikel. Hoe reageer je?
 16. Casus: Je zit op een werkgroep van je domein en er komt een nieuw, belangrijk dossier naar boven waarin op korte termijn een knoop moet doorgehakt worden. Er is echter geen AV meer gepland om terug te koppelen. Uiteraard bespreek je dit met de voorzitter, maar uit dit gesprek blijkt dat jij en de voorzitter van mening verschillen. Jij vindt namelijk dat dit echt AV-materie is en de AV hierover geconsulteerd moet worden, in tegenstelling tot de voorzitter die ervan overtuigd is dat er een conclusie kan gevormd worden uit een extrapolatie op basis van vorige dossiers. Hoe pak je dit aan?
 17. Casus: Er komt een voorstel naar voor vanuit een vergadering van Stuvo. Jij (en de rest van het team) staan echter niet achter dit voorstel. Er volgt een gelegenheid voor feedback op dit voorstel. Hoe leg je hen uit dat jullie niet achter dit voorstel staan?