Studentenvoorzieningen

From LOKO Kennisdatabank
 1. Algemeen: In het kader van het meerjarenplan is er budgettaire ruimte om nieuwe projecten op te starten. Concreet vraagt men dus eigenlijk geld om een nieuw project op te starten. Wat vind jij de vereisten voor een project om dit goed te keuren op de raad?
 2. Algemeen: Wat is de hoofdtaak van Stuvo? Wat zijn de (vijf) domeinen. Licht de geldstromen van en naar de deelstuvoraad toe. Vermeld hierbij duidelijk of er ook gekleurde geldstromen bestaan.
 3. Algemeen: Wat is Stroomsgewijs? Wat zijn hiervan de voornaamste doelstellingen en hoe werd dit al geïmplementeerd?
 4. Voeding: Beschrijf de relatie tussen Alma en de deelstuvoraad in de context van de huidige hervormingen binnen Alma.
 5. Huisvesting: Bespreek de evoluties tussen gespannen en ontspannen kamermarkt. Leg uit welke opportuniteiten en moeilijkheden dat met zich meebrengt. Leg de link met het kotlabel en kotwijs.
 6. Studieadviesdiensten: Wat is Living Campus? Wat is er al gerealiseerd binnen dit project en wat is de toekomst van dit project? en hoe ver staat dit project op de verschillende campussen?
 7. Studieadviesdiensten: Wat is het Student Career Center? Bespreek de samenwerking met de kringen en leg de link met JobTeaser.
 8. Studieadviesdiensten: Wat is KU Leuven Engage?
 9. Gezondheid: Schets de problematiek op vlak van mentale gezondheid voor Leuvense studenten. Op welke manieren probeert de KU Leuven deze problematiek aan te pakken en hoe goed werken deze?
 10. Gezondheid: Wat is Health University en kader de rol van LOKO hierin?
 11. Casus: In het kader van het meerjarenplan en de beschikbare middelen is er geld voor een VTE over. De vicerector heeft ons graag en laat ons een voorstel doen op de raad om dat VTE in te vullen. Wat is je voorstel naar de AV toe om dit in te vullen?
 12. Casus: Veto schrijft een incorrect artikel met betrekking tot jouw domein. Op een vergadering de dag na de uitgave van het artikel, spreekt het diensthoofd jou -niet goedgezind- aan over het artikel. Hoe reageer je?
 13. Noem 1 OD binnen het huidig beleidsplan van studentenvoorzieningen die je zeker wil behouden volgend jaar en vermeld 1 doelstelling waar jij nog ruimte voor samenwerking met andere mandaten binnen LOKO ziet.
 14. Casus: Je zit op een werkgroep van je domein en er komt een nieuw, belangrijk dossier naar boven waarin op korte termijn een knoop moet doorgehakt worden. Er is echter geen AV meer gepland om terug te koppelen. Uiteraard bespreek je dit met de voorzitter, maar uit dit gesprek blijkt dat jij en de voorzitter van mening verschillen. Jij vindt namelijk dat dit echt AV-materie is en de AV hierover geconsulteerd moet worden, in tegenstelling tot de voorzitter die ervan overtuigd is dat er een conclusie kan gevormd worden uit een extrapolatie op basis van vorige dossiers. Hoe pak je dit aan?
 15. Casus: Er komt een nota naar voor vanuit een werkgroep waarvan jouw diensthoofd de trekker is. Jij (en de rest van het team) vinden dit echter een ontoereikende nota. Er volgt een gelegenheid voor feedback op deze nota met het diensthoofd. Hoe leg je hem/haar uit dat je dit geen goede nota vindt?
 16. Casus: Mag een Deelstuvoraad volgens jou standpunten innemen of aanbevelingen formuleren die breder zijn dan louter haar “bevoegdheden”? Bijvoorbeeld op vlak van stad Leuven of andere KU Leuven-materie?