Subcom

From LOKO Kennisdatabank
  1. Wanneer komt een vereniging in aanmerking om erkend te worden door LOKO? Noem 1 voordeel op van een erkenning door LOKO.
  2. Welke vier soorten subsidies geeft LOKO in een normaal werkingsjaar en leg deze uit.
  3. Waarop baseer je je om een oordeel te vellen of een evenement een projectsubsidie krijgt of niet?
  4. Kan een LOKO-subsidie gecombineerd worden met een andere subsidie?
  5. Welke bewijslast moet een vereniging indienen na het krijgen van een projectsubsidie? Wat doe je wanneer een organisatie de gemaakte uitgaven niet kan bewijzen na een evenement? De aankoopbonnetjes zijn bijvoorbeeld verloren gegaan.
  6. Hoe zie je de taak van de subcommissie in verband met grote projecten (> € 1000)?
  7. Hoe pas je het subsidiebeleid aan (of niet) wanneer je op het einde van het eerste semester merkt dat er nog maar weinig, of juist veel, geld in de projectsubsidiepot is?