VIS-kaarten

From LOKO Kennisdatabank

Bepalingen rond het gebruik van VIS-kaarten

Naar jaarlijkse traditie, verdeelt LOKO VIS-kaarten onder de kringen en kring overkoepelende verenigingen. VIS-kaarten zijn pasjes die men kan gebruiken om aan verlaagd tarief of ledentarief deel te nemen aan de activiteiten van kringen of kring-overkoepelende verenigingen.

Voordelen VIS-kaarten

Activiteiten zonder inschrijvingen

Alle activiteiten waarbij de deelname-/inkomprijs voor niet-leden €5 of lager is, mogen personen die in bezit zijn van een VIS-kaart gratis deelnemen. Boven de €5 euro worden deze personen bij de leden gerekend en mag deze aan ledenprijs deelnemen. Een voorbeeld van zo een activiteit zijn TD’s.

Activiteiten met inschrijvingen

Activiteiten zoals galabal en cantus, waarbij men op voorhand hun deelname moet bekend maken, mag een VIS-kaart als lidkaart gebruikt worden en mag de bezitter aan leden prijs deelnemen. Let wel op, ze moeten dus ook dezelfde procedure volgen als andere leden, of moeten uitgenodigd worden door de kring die de activiteit organiseert.

Extra voordelen

Kringen zijn vrij om andere extra voordelen te geven bovenop de reeds vermelde aan mensen met een VIS-kaarten.

Wat te doen bij verlies?

VIS-kaarten worden enkel opnieuw gemaakt bij bewijs van diefstal van de politie. Dit wordt ook openbaar gemaakt aan alle kringen waardoor er extra waakzaamheid is voor eventuele fraude. Voor de aanmaak van een nieuwe kaart vragen we een bijdrage van 15 euro.