Vergadertips

From LOKO Kennisdatabank

Om een succesvolle vergadering te leiden, kun je deze vijf pijlers volgen.

Vijf pijlers

Timing

 • Plan de vergadering niet op een moment dat veel mensen niet kunnen.
 • Op tijd komen = op tijd beginnen. Laatkomers kun je niet tolereren. Eventueel kun je een ludieke straf afspreken.
 • Beslis niet alleen wanneer je start, maar ook wanneer de vergadering moet eindigen.
 • Spreek vooraf af hoelang je kunt stilstaan bij elk punt.

Locatie

 • Vermijd vaste plaatsen. Ze leiden tot kliekjesvorming en verstarring van de vergadering.
 • Zorg dat eventuele kemphanen niet naast elkaar zitten.
 • Het is evident dat een aangename vergaderruimte noodzakelijk is. Zorg dat alles tijdig klaarstaat, zodat je stipt kunt beginnen.
 • Probeer ook eens rechtstaand te vergaderen!

Structuur en taakverdeling

 • Maak een vergaderstructuur op waar je je aan kunt houden.
 • Zet belangrijke/prioritaire punten vooraan en updates enz. meer naar achteren.
 • Maak duidelijk welke taak/opvolging/... voor wie is. Een duidelijke taakverdeling kan misverstanden voorkomen.

Agenda en verslag

 • Maak een duidelijke (maar niet te volle!) agenda en stuur die tijdig door. Maak duidelijk wat je bij elk punt bedoelt. Een goeie voorbereiding spaart tonnen tijd uit!
 • Een verslag zou in een ideale wereld moeten kunnen duidelijk maken aan een onbekende wat er gezegd is. Probeer daar naar te streven.
 • Overloop het vorige verslag voor de vergadering en vink af wat ondertussen in orde is gebracht (en wat niet).
 • Onderschat het belang van deze twee niet, ze bepalen in grote mate de kwaliteit van je vergadering!

Aandacht vs. afleiding

 • Laat niet altijd dezelfde mensen (of jezelf) aan het woord. Durf mensen aanduiden om te spreken. Verandering van spijs doet eten!
 • Sta niet te lang stil bij evidente dingen.
 • Zorg dat iedereen mee is. Vraag regelmatig 'is alles duidelijk?', zodat er niet nodeloos wordt geroezemoesd.
 • Houd het luchtig, er mag al eens gelachen worden.
 • Een drankje of hapje tijdens de vergadering moet kunnen, maar heuse maaltijden verorberen stoort.
 • Binnen en buiten lopen (of te laat komen) stoort.
 • Voorzie voor of na de vergadering een praatmoment, maar tijdens de vergadering is dat niet gepast.
 • Dwaal niet te ver af van de topics.