Voorzitter

From LOKO Kennisdatabank
 1. Welke drie inhoudelijke speerpunten schuif je als “hoofd” van de vertegenwoordigingspijler naar voren als “de belangrijkste speerpunten van LOKO” voor 2023-2024?
 2. Wat zijn volgens jou de drie belangrijkste strategische uitdagingen voor LOKO op middellange termijn (3-5 jaar)? Hoe zou je hiermee concreet aan de slag gaan?
 3. Hoe zie je als voorzitter de verhouding met het Bestuursorgaan van LOKO en welke rol zie je weggelegd voor deze vergadering? Welke dossiers zijn volgens jou prioritair op dit niveau? Zou je hier nog een dossier aan toevoegen?
 4. Hoe zie jij de verhouding tussen jou als voorzitter en de vele activiteiten van LOKO?
 5. De KU Leuven en Stad Leuven komen plots samen naar buiten dat ze onderling beslist hebben om een student gerelateerd dossier af te kloppen. LOKO was echter niet gecontacteerd. Zet je vervolgstappen en zo ja, welke?
 6. Waar zie je nog mogelijkheden voor LOKO als campusraad binnen de KU Leuven en binnen de structuren van de stad Leuven?
 7. LOKO hangt sterk samen met de KU Leuven, hoe plan je om de UCLL en LUCA-Lemmens juist te betrekken.
 8. Hoe plan je de banden met studentenverenigingen van de verschillende onderwijsinstellingen en Leuvense campussen te onderhouden en eventueel te verbeteren? Is dit een prioriteit voor je?
 9. Veto blijft een onafhankelijke studentenpers van LOKO. Hoe zien jullie jullie rol als de brug tussen Veto en de kringen? Hoe gaan jullie ermee om als Veto een negatieve rapportage schrijft over iets over de kringen of LOKO zelf?
 10. Hoe plan je om, naast je eigen drukke takenpakket, de coördinatoren en mandatarissen te ondersteunen bij hun werk?
 11. Hoe zie je nu de relatie als voor- en ondervoorzitter en hoe ga je om met een eventueel fundamenteel meningsverschil (bv. over een bepaald dossier)?
 12. Een aantal mandatarissen van de tak Sociaal zijn vaak afwezig, leveren weinig input en laten weinig van zich horen. Met andere woorden ze zijn weinig gemotiveerd en dat heeft een impact op relaties met kringen, universiteit, de stad of andere externe partners. Hoe pak je dit aan?
 13. Hoe plan je je functie als coördinator Sociaal te verzoenen met je drukke agenda als voorzitter? Welke accenten leg je?
 14. KU Leuven Stuvo gaat momenteel door heel wat hervormingen. Hoe zie jij de rol van LOKO in de veranderingen van Stuvo?
 15. De afgelopen academiejaren was er veel werk omtrent het doopcharter. Hoe zie je dit dossier verder evolueren, hoe verhoudt LOKO zich tot studentenclubs en welke ontwikkelingen zie je hier graag in terug?
 16. Als voorzitter ben je vaak als de enige vertegenwoordiger van LOKO op vergaderingen. Hoe zorg je voor de nodige transparantie naar de rest van LOKO en de AV, gegeven dat terugkoppelen zeer veel tijd kost en je als voorzitter die tijd vaak niet hebt?
 17. Als voorzitter ben je de eindverantwoordelijke van LOKO. Dit houdt in dat je vaak bevoegdheden deelt met de andere leden van het Dagelijks Bestuur. Hoe zie jij de verhouding tussen jezelf en de ondervoorzitter, algemeen beheerder en coördinator communicatie?
 18. Hoe zullen jullie als voorzittersduo opvolgen dat de leden van het DaBu, waaronder dus ook jullie zelf, niet over de grenzen van hun mentale gezondheid gaan?
 19. Casus: De clubs komen in opstand tegen het liedboek dat LOKO plant te ondersteunen en bezetten het ‘s Meiers 5 kantoor. Wat doe je?
 20. Casus: Er wordt een artikel gepubliceerd waar een foutieve quote van jou in staat die schadelijk kan zijn voor het imago van LOKO. Dit artikel verspreidt zich echter als een lopend vuurtje. Hoe minimaliseer je de imagoschade voor LOKO? Verandert er iets wanneer de krant in kwestie Veto is?
 21. Casus: Medewerkers van KU Leuven Stuvo willen een controversieel dossier op de Deelstuvoraad KU Leuven campus Leuven brengen. De AV heeft zich hier al eerder zeer negatief over uitgesproken en wil absoluut vermijden dat het dossier er door zou komen. Hoe pak je dit aan? Verandert er iets wanneer het de Stuvoraad KU Leuven is?
 22. Casus: Een kring weigert haar shiften in te vullen voor een evenement. De kring in kwestie is eveneens nooit aanwezig op de AV. Hoe ga je hiermee om? Welke stappen neem je?
 23. De tak Sociaal wordt deels door de Voorzitter en deels door de Ondervoorzitter opgevolgd. Hoe zie jij deze verhouding en hoe plan je om ervoor te zorgen dat jullie beide genoeg op de hoogte zijn om een goede vertegenwoordiging te verzorgen.