Voorzitter

From LOKO Kennisdatabank
 1. Welke drie inhoudelijke speerpunten schuif je als “hoofd” van de vertegenwoordigingspijler naar voren als “de belangrijkste speerpunten van LOKO” voor 2021-2022?
 2. Hoe zie je als voorzitter de verhouding met de Raad van Bestuur van LOKO en welke rol zie je weggelegd voor deze vergadering? Welke dossiers zijn volgens jou prioritair op dit niveau? Zou je hier nog een dossier aan toevoegen?
 3. Hoe verhoud je je als voorzitter tegenover de vele activiteiten van LOKO?
 4. Waar zie je nog mogelijkheden voor LOKO als campusraad binnen de KU Leuven en binnen de structuren van de stad Leuven?
 5. Hoe plan je om, naast je eigen drukke takenpakket, de coördinatoren en mandatarissen te ondersteunen bij hun werk?
 6. Wat zijn volgens jou de drie belangrijkste strategische uitdagingen voor LOKO op middellange termijn (3-5 jaar)? Hoe zou je hiermee concreet aan de slag gaan?
 7. Casus: Medewerkers van Studentenvoorzieningen willen een controversieel dossier op de Stuvoraad brengen. De AV heeft zich hier al eerder zeer negatief over uitgesproken en wil absoluut vermijden dat het er komt. Hoe pak je dit aan?
 8. Een aantal mandatarissen Sociaal zijn vaak afwezig, leveren weinig input en laten weinig van zich horen. Met andere woorden ze zijn weinig gemotiveerd en dat heeft een impact op relaties met kringen, universiteit, de stad of andere externe partners. Hoe pak je dit aan?
 9. In academiejaar 2018-2019 was er veel commotie omtrent het doopcharter. Hoe zie je dit dossier verder evolueren, hoe verhoudt LOKO zich tot studentenclubs en welke ontwikkelingen zie je hier graag in terug?
 10. Casus: Een kring weigert haar shiften in te vullen voor een evenement. De kring in kwestie is eveneens nooit aanwezig op de AV. Hoe ga je hiermee om? Welke stappen neem je?
 11. Hoe plan je je functie als coördinator Sociaal te verzoenen met je drukke agenda als voorzitter? Welke accenten leg je?
 12. Hoe plan je de banden met studentenverenigingen van de verschillende onderwijsinstellingen te onderhouden en eventueel te verbeteren?
 13. Als voorzitter ben je vaak als de enige vertegenwoordiger van LOKO op vergaderingen. Hoe zorg je voor de nodige transparantie naar de rest van LOKO en de AV, gegeven dat terugkoppelen zeer veel tijd kost en je als voorzitter die tijd vaak niet hebt?
 14. Hoe wil je ervoor zorgen dat de banden met iedere onderwijsinstelling even nauw zijn? Bij welke dossiers betrek je welke onderwijsinstellingen?
 15. Als voorzitter ben je de eindverantwoordelijke van LOKO. Dit houdt in dat je vaak bevoegdheden deelt met de andere leden van het Dagelijks Bestuur. Hoe zie jij de verhouding tussen jezelf en de ondervoorzitter, algemeen beheerder en coördinator communicatie?
 16. Casus: Wegens slechte organisatie blijft het WK langer staan en blijft Leuven 3 dagen langer onbereikbaar voor iedereen. Hoe los je dit op, wat communiceer je met wie?
 17. Casus: Wout van Aert blijft haken aan een slecht opgehangen LOKO banner tijdens het WK wielrennen waardoor de organisatie boos is op ons en LOKO wereldwijd slecht in de media komt. Wat doe je?
 18. Casus: De clubs komen in opstand tegen de codex die LOKO plant te maken en bezetten het ‘s Meiers 5 kantoor. Wat doe je?
 19. Casus: Er wordt een artikel gepubliceerd waar een foutieve quote van jou in staat die schadelijk kan zijn voor het imago van LOKO. Dit artikel verspreidt zich echter als een lopend vuurtje. Hoe minimaliseer je de imagoschade voor LOKO? Verandert er iets wanneer de krant in kwestie Veto is?
 20. Casus: Komend jaar is het het eerste jaar van een nieuwe rectoraat periode. LOKO stelde daarom een memorandum op. Wat zijn voor jou de voornaamste speerpunten uit dit memorandum waar je het beleid aan wilt houden? En op welke manier ga je ervoor zorgen dat de nieuwe ploeg zo veel mogelijk zaken uit dit memorandum realiseert?