Een vorming aanvragen?

From LOKO Kennisdatabank
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Heb je altijd al een cursus reanimatie willen volgen? Wil je meer te weten komen over een specifiek thema binnen financiën of over de juridische omkadering van je vereniging? Heb je zelf een interessante training in gedachten, maar weet je niet hoe je deze kan realiseren? Vraag dan bij ons een vorming aan!

Dit kan op twee manieren:

  • door dit formulier in te vullen
  • door een mailtje te sturen naar vorming@loko.be waarin je het onderwerp en het doel van de vorming, alsook een schatting van het verwacht aantal deelnemers (indien van toepassing) en enkele mogelijke data vermeldt.

Op die manier kunnen we op zoek gaan naar de geknipte spreker voor jouw vorming. Onze poule bestaat zowel uit mensen die vanuit hun loopbaan over de nodige expertise beschikken als uit (ex-)studentenvertegenwoordigers die jullie met veel plezier te woord staan.