Search results

From LOKO Kennisdatabank

Page title matches

 • In het kader van professionaliteit nemen alle LOKO-medewerkers best eenzelfde handtekening aan in hun e-mails. Hoe stel je dez * [https://kennisdatabank.loko.be/images/3/32/Logo_Centraal_FC.png LOKO]
  921 bytes (134 words) - 17:43, 28 January 2020
 • In the context of professionalism, all LOKO employees best accept the same signature in their e-mails. How do you set t * [https://kennisdatabank.loko.be/images/3/32/Logo_Centraal_FC.png LOKO]
  879 bytes (139 words) - 17:44, 28 January 2020
 • ...dent councils of their programs - and thus taking decisions and positions. LOKO is the umbrella organization for ''kringen'' in Leuven. LOKO initially acts as a representative and is responsible for matters related t
  4 KB (594 words) - 17:18, 23 December 2019
 • LOKO was established in 1986 as the successor to the Algemene Studentenraad (ASR ...nt to which Veto had to announce the opinion of the Algemene Studentenraad/LOKO
  3 KB (500 words) - 12:08, 23 December 2019
 • == LOKO Social == ...(student health center, student psychologists...) and student operations (LOKO).
  5 KB (820 words) - 13:35, 2 January 2020
 • General support for the operation of LOKO and follow-up of its services. * Taking care of the permanence and receiving the visitors at LOKO Central. Being the first point of contact for students/associations
  8 KB (1,079 words) - 15:21, 8 January 2020
 • ...antal studentenraden en -organisaties. Dit waren de huidige geledingen van LOKO. Elk van deze geledingen had zijn eigen materie en geschiedenis. In de loop * de mate waarin Veto de mening van de Algemene Studentenraad/ LOKO moest verkondigen
  3 KB (479 words) - 11:31, 23 December 2019
 • ...en zijn – samen te brengen, en zo beslissingen en standpunten in te nemen. LOKO is zodanig de koepel van de Leuvense studentenkringen. LOKO doet in eerste instantie aan vertegenwoordiging en is daarin bevoegd voor z
  5 KB (630 words) - 16:57, 23 December 2019
 • Algemene ondersteuning van de werking van LOKO en opvolging van zijn dienstverlening. * Verzorgen van de permanentie en ontvangen de bezoekers op LOKO Centraal. Vormen van het eerste aanspreekpunt voor studenten/verenigingen
  8 KB (1,018 words) - 14:56, 8 January 2020
 • == LOKO Sociaal == ...studentengezondheidscentrum, studentenpsychologen...) en studentenwerking (LOKO).
  6 KB (782 words) - 13:18, 2 January 2020
 • Don't you understand what all those meetings and departments of LOKO are all about? Which issue should be addressed at which meeting? No worries You can divide LOKO in different ways. You can do so on the basis of its departments or on the
  6 KB (872 words) - 11:09, 2 January 2020
 • Kan je ook niet meer uit aan al die vergaderingen en afdelingen van LOKO? Welk puntje moet op welke vergadering geagendeerd worden? En wie zit waar? Je kan LOKO op verschillende manier opdelen. Je kan dat doen aan de hand van haar afdel
  6 KB (888 words) - 11:09, 2 January 2020

Page text matches

 • In the context of professionalism, all LOKO employees best accept the same signature in their e-mails. How do you set t * [https://kennisdatabank.loko.be/images/3/32/Logo_Centraal_FC.png LOKO]
  879 bytes (139 words) - 17:44, 28 January 2020
 • In het kader van professionaliteit nemen alle LOKO-medewerkers best eenzelfde handtekening aan in hun e-mails. Hoe stel je dez * [https://kennisdatabank.loko.be/images/3/32/Logo_Centraal_FC.png LOKO]
  921 bytes (134 words) - 17:43, 28 January 2020
 • * loko@loko.be: first point of contact for general questions. This mailbox is only used * sociaal@loko.be: you have a question that specifically relates to the social department.
  887 bytes (128 words) - 16:11, 28 January 2020
 • * loko@loko.be: eerste aanspreekpunt voor algemene vragen. Deze mailbox wordt alleen ge * sociaal@loko.be: je hebt een vraag die specifiek betrekking heeft op de afdeling sociaal
  904 bytes (121 words) - 16:12, 28 January 2020
 • * [https://kennisdatabank.loko.be/images/e/ee/Bedrijvenrelaties_en_sponsoring.pdf Bedrijvenrelaties en spo * [https://kennisdatabank.loko.be/images/6/65/Belastingen_en_juridische_omkadering_van_vzw%27s.pdf Belasti
  1 KB (139 words) - 12:52, 26 May 2020
 • * [https://kennisdatabank.loko.be/images/e/ee/Bedrijvenrelaties_en_sponsoring.pdf Bedrijvenrelaties en spo * [https://kennisdatabank.loko.be/images/6/65/Belastingen_en_juridische_omkadering_van_vzw%27s.pdf Belasti
  1 KB (139 words) - 10:30, 28 May 2020
 • # Hoe behoud je het overzicht over de communicatie van LOKO en bewaak je de grens tussen voldoende berichtgeving en opdringerigheid? # Wat is volgens jou het voornaamste werkpunt van de communicatietak van LOKO?
  830 bytes (123 words) - 17:57, 4 March 2020
 • #LOKO organiseert per jaar drie Plan Sjarels: wat is jouw visie op deze Plan Sjar ...is het doel van dit evenement? Waar leg jij jouw accenten om er een toffe LOKO Midweek van te maken?
  1 KB (212 words) - 09:01, 18 May 2022
 • ...ot that complicated. Once you have registered on the [https://www.loko.be/ LOKO website] (click on the keyhole icon for this), you can proceed to 'edit web [[Category: Working at LOKO]]
  314 bytes (54 words) - 17:42, 28 January 2020
 • ...is niet zo ingewikkeld. Eens je aangemeld bent op de [https://www.loko.be/ LOKO-website] (klik hiervoor op het sleutelgat-icoontje), kun je verdergaan naar [[Category:Werken op LOKO]]
  336 bytes (50 words) - 11:08, 3 December 2019
 • # Wat gaat jouw bijdrage zijn bij de evenementen van LOKO Cultuur? # Waar moet de nadruk op liggen binnen LOKO (Cultuur): activiteiten, vertegenwoordiging of ondersteuning van de kringen
  895 bytes (142 words) - 17:54, 4 March 2020
 • ...specifieke problemen rond huurwaarborgen kun je ook bij LOKO terecht. Bij LOKO kom je wel meestal pas terecht na doorverwijzing van de huisvestingsdienst.
  400 bytes (60 words) - 10:54, 3 December 2019
 • ...geld in contact met andere takken tijdens de verschillende evenementen van LOKO. Hoe zie jij de samenwerking tussen de IT-mandataris en de andere afdelinge ...vindt jij de grootste meerwaarde aan het hebben van een IT-mandataris voor LOKO?
  1 KB (202 words) - 13:51, 16 April 2021
 • If your student association is recognized by LOKO, you can borrow material from KU Leuven for free. Bear in mind that KU Leuv ...ew of the materials, with the corresponding rates: [https://kennisdatabank.loko.be/images/1/1b/Overzicht_uitleengoederen_KU_Leuven.pdf Rental services KU L
  2 KB (298 words) - 11:42, 9 April 2021
 • If your student association is recognized by LOKO, you can borrow material from KU Leuven for free. Bear in mind that KU Leuv ...ew of the materials, with the corresponding rates: [https://kennisdatabank.loko.be/images/1/1b/Overzicht_uitleengoederen_KU_Leuven.pdf Rental services KU L
  2 KB (298 words) - 11:43, 9 April 2021
 • ...ng rental guarantees you can also contact LOKO. You usually only end up at LOKO ater referral from the Housing service.
  422 bytes (68 words) - 11:22, 6 January 2020
 • ...g om erkend te worden door LOKO? Noem 1 voordeel op van een erkenning door LOKO. # Welke vier soorten subsidies geeft LOKO in een normaal werkingsjaar en leg deze uit.
  874 bytes (137 words) - 11:41, 4 September 2020
 • #LOKO organiseert per jaar drie Plan Sjarels: wat is jouw visie op deze Plan Sjar ...is het doel van dit evenement? Waar leg jij jouw accenten om er een toffe LOKO Midweek van te maken?
  2 KB (281 words) - 15:09, 16 May 2022
 • # Welke dossiers van LOKO rond Diversiteit wil je graag verder zetten volgend jaar? Waar zie je nog m ...ver KULag en waarin komt dit overeen/verschilt dit van de initiatieven die LOKO reeds ondernam op dit domein?
  1 KB (196 words) - 17:55, 4 March 2020
 • Als je studentenvereniging erkend is door LOKO, kan je een heleboel materiaal uitlenen bij de KU Leuven. Houdt er rekening ==Uitleendienst LOKO==
  2 KB (235 words) - 17:27, 8 March 2021
 • === Inleiding tot LOKO === * [[Geschiedenis van LOKO]]
  4 KB (434 words) - 16:36, 20 May 2022
 • # Wat gaat jouw bijdrage zijn bij de evenementen van LOKO Cultuur? # Waar moet de nadruk op liggen binnen LOKO (Cultuur): evenementen, vertegenwoordiging of ondersteuning van de kringen?
  962 bytes (151 words) - 22:03, 5 September 2021
 • # Hoe behoud je het overzicht over de communicatie van LOKO en bewaak je de grens tussen voldoende berichtgeving en opdringerigheid? ...t is volgens jou het voornaamste werkpunt van de communicatie-afdeling van LOKO?
  1 KB (199 words) - 13:41, 16 April 2021
 • ...elke accenten wil jij leggen? Hoe verhoudt het organiserende team zich tot LOKO? # LOKO organiseert per jaar drie plan sjarels, wat is jouw visie op deze plan sjar
  1 KB (241 words) - 18:00, 4 March 2020
 • # Hoe behoud je het overzicht over de communicatie van LOKO en bewaak je de grens tussen voldoende berichtgeving en opdringerigheid? # Welke rol plan je te spelen in de communicatie van LOKO evenementen zoals de 24 urenloop, Think Abroad of Ithaka? Hoe zorg je voor
  2 KB (335 words) - 15:54, 29 April 2022
 • === Introduction to LOKO === * [[History of LOKO]]
  3 KB (396 words) - 11:47, 9 April 2021
 • ...re looking for in the [https://uitleendienst.loko.be/ lending service from LOKO]? Maybe the rental services of Flemish Brabant can help you! Bonus: if your association is recognized by LOKO, lending the materials is completely free!
  766 bytes (124 words) - 11:49, 19 December 2019
 • ...re looking for in the [https://uitleendienst.loko.be/ lending service from LOKO]? Maybe the rental services of Flemish Brabant can help you! Bonus: if your association is recognized by LOKO, lending the materials is completely free!
  766 bytes (124 words) - 11:51, 19 December 2019
 • LOKO was established in 1986 as the successor to the Algemene Studentenraad (ASR ...nt to which Veto had to announce the opinion of the Algemene Studentenraad/LOKO
  3 KB (500 words) - 12:08, 23 December 2019
 • ...niet wat je zoekt in de [https://uitleendienst.loko.be/ uitleendienst van LOKO]? Misschien kan de uitleendienst van de provincie je verder helpen! Bonus: als je vereniging erkend is door LOKO, is het uitlenen van materiaal zelfs helemaal gratis!
  808 bytes (126 words) - 10:47, 3 December 2019
 • ...dent councils of their programs - and thus taking decisions and positions. LOKO is the umbrella organization for ''kringen'' in Leuven. LOKO initially acts as a representative and is responsible for matters related t
  4 KB (594 words) - 17:18, 23 December 2019
 • ** Use the LOKO template * If in doubt: have someone else from LOKO read it again
  1 KB (197 words) - 17:53, 28 January 2020
 • # Welke dossiers van LOKO rond diversiteit wil je graag verderzetten volgend jaar? Waar zie je nog mo # LOKO volgt al enige jaren een project op rond de toegankelijkheid van fakbars. W
  2 KB (297 words) - 13:39, 16 April 2021
 • It's possible that you'll sometimes have to pay certain things for LOKO. Of course, you don't have to pay for these things with your own money. We' You can make both copies for your mandate and copies for personal use on LOKO. '''Copies for your mandate (reports, work documents, surveys...) are alway
  2 KB (297 words) - 16:07, 28 January 2020
 • ...antal studentenraden en -organisaties. Dit waren de huidige geledingen van LOKO. Elk van deze geledingen had zijn eigen materie en geschiedenis. In de loop * de mate waarin Veto de mening van de Algemene Studentenraad/ LOKO moest verkondigen
  3 KB (479 words) - 11:31, 23 December 2019
 • #Stafbeleid is een belangrijk onderdeel van jouw taak binnen LOKO. Positioneer de stafmedewerkers binnen de organisatie. Noem een sterk en ee ...en vrije verenigingen zo goed mogelijk op de hoogte brengen van alles wat LOKO hen kan bieden?
  3 KB (534 words) - 14:24, 29 April 2022
 • Don't you understand what all those meetings and departments of LOKO are all about? Which issue should be addressed at which meeting? No worries You can divide LOKO in different ways. You can do so on the basis of its departments or on the
  6 KB (872 words) - 11:09, 2 January 2020
 • ...terug opnieuw naar ‘s Meiers. Hoe wil je ervoor zorgen dat alle partijen (LOKO, Stura, Veto, OKeR, Studentenraad UCLL - Regio Leuven, stafmedewerkers, kot #Casus: LOKO moet 8% besparen. Hoe pak je dat aan? Welke kosten beperk je prioritair en
  3 KB (482 words) - 14:26, 29 April 2022
 • You can find an overview of the ''kringen'' '''[https://www.loko.be/nl/verenigingen here]'''. ...nization is curious as to what those might be, you can always contact loko@loko.be to find out.
  3 KB (443 words) - 11:51, 2 January 2020
 • Soms moet je bepaalde zaken voor LOKO betalen. Omdat we natuurlijk niet willen dat je daar je eigen geld in moet ...zowel kopies voor je mandaat als kopies voor persoonlijk gebruik maken op LOKO. '''Kopies voor je mandaat zijn altijd gratis.''' Dat kan dan gaan over ver
  2 KB (275 words) - 15:56, 28 January 2020
 • ...vertegenwoordigingspijler naar voren als “de belangrijkste speerpunten van LOKO” voor 2022-2023? #Hoe zie je als voorzitter de verhouding met de Raad van Bestuur van LOKO en welke rol zie je weggelegd voor deze vergadering? Welke dossiers zijn vo
  3 KB (517 words) - 14:23, 29 April 2022
 • ...nd welke duurzame thema’s zouden de stad, de hogeronderwijsinstellingen en LOKO kunnen samenwerken volgens jou? # Hoe zie je de samenwerking tussen LOKO en het Green Office van de KU Leuven? Hoe kan je deze samenwerking met het
  2 KB (328 words) - 13:40, 16 April 2021
 • ...ent het doopcharter. Hoe zie je dit dossier verder evolueren, hoe verhoudt LOKO zich tot studentenclubs en welke ontwikkelingen zie je hier graag in terug? ...overlast (namelijk alcoholmisbruik, geluidsoverlast, …). (Hoe) Denk je dat LOKO ook een rol kan spelen in het sensibiliseren van studenten betreffende drug
  1 KB (224 words) - 17:58, 4 March 2020
 • * OHL: you can rent this location via loko@loko.be. Booking via OHL itself
  610 bytes (85 words) - 17:57, 20 December 2021
 • Kan je ook niet meer uit aan al die vergaderingen en afdelingen van LOKO? Welk puntje moet op welke vergadering geagendeerd worden? En wie zit waar? Je kan LOKO op verschillende manier opdelen. Je kan dat doen aan de hand van haar afdel
  6 KB (888 words) - 11:09, 2 January 2020
 • * Attendance list: [https://kennisdatabank.loko.be/images/8/8c/Template_Aanwezigheidslijst.docx download hier] * Brainstorm: [https://kennisdatabank.loko.be/images/9/90/Template_Brainstorm.docx download hier]
  1 KB (123 words) - 15:35, 9 June 2020
 • ...en zijn – samen te brengen, en zo beslissingen en standpunten in te nemen. LOKO is zodanig de koepel van de Leuvense studentenkringen. LOKO doet in eerste instantie aan vertegenwoordiging en is daarin bevoegd voor z
  5 KB (630 words) - 16:57, 23 December 2019
 • == LOKO Social == ...(student health center, student psychologists...) and student operations (LOKO).
  5 KB (820 words) - 13:35, 2 January 2020
 • # De drie hoofdactiviteiten van LOKO zijn vertegenwoordiging, activiteiten en ondersteuning. Wat is je ervaring ...de rol van de RvB hierin met betrekking tot de lange termijn strategie van LOKO?
  1 KB (173 words) - 16:37, 20 May 2022
 • ...l zijn bij LOKO? Welke van jouw kwaliteiten kunnen bijdragen aan een beter LOKO International? ...anpassen en waarom wel/niet? Zou je nog andere evenementen organiseren met LOKO International naast de reeds bestaande? Waarom wel/niet? Hoe zou je die eve
  2 KB (330 words) - 15:13, 16 May 2022

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)